Landfill Mining

I en periode på to måneder udfører Kingo Karlsen A/S testopgravninger og sortering af deponeret affald på Skaarup deponi ved Skanderborg. Udviklingsprojektet hedder Landfill Mining og har til formål at skabe mere viden om sortering og behandling af affald.

Landfill Mining-projektet er opstået i samarbejde mellem Reno Syd, DGE, Biorem, Dansk Affaldsforening og Kingo Karlsen A/S og er støttet af Miljøstyrelsens udviklingsfond MUDP.

Formålet med projektet er at skabe mere viden om, hvordan affald på gamle lossepladser med fordel kan anvendes som en ressource fremfor at ligge hen som en miljøbelastning.

Skaarup deponi består af storskrald fra 1980 til 1982, som med datidens teknologi ikke kunne genanvendes. Målet for udgravningen er ambitiøs. Kingo vil grave op til 5000 tons affald ud. Fremgangsmetoden er simpel. Kingo udgraver og sorterer det gamle affald i fraktioner på et testområde på lossepladsen. Udgravningen udføres med gravemaskine, hvorefter afgravet materiale forsorteres med en minigraver. Derefter sorteres affaldet med en rystesorterer, og til sidst eftersorteres materialerne.

Indtil videre er der konstateret en meget høj andel af jord og et ringe metaludbytte i affaldet.

Der udarbejdes i øjeblikket en rapport om projektet.

Ved spørgsmål kontakt:

Henrik Felding
Projektleder
+45 40 88 55 15