Praktikantudtalelser

Malthe Colstrup Axelsen: Bygningskonstruktørpraktikant

I min praktik som bygningskonstruktør hos Kingo Karlsen A/S havde jeg følgende læringsmål:

  1. Tilbudsberegning
  2. Mængde- og tidsregistrering
  3. Digital kvalitetssikring
  4. Økonomi- og driftsstyring
  5. Opstarts- og sikkerhedsmøder
  6. Opfølgning på byggepladsen og sikkerhedsrundering

Da jeg startede, fik HR tilrettelagt mit praktikophold, så jeg fik opfyldt stort set alle mine læringsmål.

Jeg startede ud hos Kingos beregnerteam, hvor jeg fik et rigtig godt forløb. Her lærte jeg, hvordan man udtager mængder og arbejder i Sigma og Excel. Jeg fik også mulighed for at regne mange sager, og jeg kunne få hjælp, lige når jeg ønskede det. Jeg lærte også meget om kundekontakt og kommunikation.

Efter 7 uger ved beregnerne blev jeg sendt over i KSM-afdelingen (Kvalitet, Sikkerhed og Miljø). Her blev jeg igen taget rigtig godt imod. Bl.a. lærte jeg, hvordan man skal anmelde til myndighederne, når man opstarter et nyt projekt, og hvordan man laver kvalitetssikring og dokumentation på de enkelte sager.

Jeg kom derefter ind i Totalafdelingen, som primært beskæftiger sig med totalnedrivning til grunden. Her lærte jeg, hvordan det er at tage imod et tilbud, der er blevet regnet fra beregnerafdelingen, og hvordan man skal starte op på en ny sag. Jeg lærte også at regne opgaver, hvor jeg faktisk vandt en opgave, som jeg selv skulle gennemføre. Entrepriselederne gav mig ansvaret for at lave den helt fra bunden af, og de stod til rådighed, hvis jeg manglede hjælp. Jeg lærte at lave et targetbudget og holde opfølgning på byggepladsen. Jeg lærte også, hvordan man fakturerer.

I min sidste tid i Kingo fik jeg lov til at sidde i KSM-afdelingen, hvor jeg var med til at styre og rådgive omkring deres digitale kvalitetssikringsprogram, iKontrol. Det er også digital kvalitetssikring, jeg skal skrive rapport om på 7. semester, og der var Kingo behjælpelig med at give nok udfordringer til, at jeg har et rigtig godt startkit at starte op på.

Alt i alt er jeg rigtig glad for, at jeg valgte at spørge Kingo, om de kunne bruge mig som praktikant, selvom jeg ikke regnede med, at jeg skulle arbejde i nedbrydningsbranchen. Jeg er overrasket over, hvor farligt det kan være at udføre nedbrydningsarbejde, da der kan være rigtig mange farlige stoffer gemt i bygningsmaterialer. Det har givet mig et helt andet syn på, hvordan man skal håndtere byggematerialer, samt hvordan man skal opbevare sine data over de ting, der ”kommer ind” i bygningerne. Det har været en rigtig god oplevelse for mig at være i praktik hos Kingo, og jeg har haft nogle rigtig gode kolleger.

/media/7941/malthe-colstrup-axelsen-red.jpg?center=0.24666666666666667,0.49666666666666665&mode=crop&quality=90&rnd=131782084970000000

Monica Trier Paulsen: Ingeniørpraktikant

I min praktikperiode hos Kingo har jeg beskæftiget mig med funktionerne som entrepriseleder og beregner. Derigennem har jeg stiftet bekendtskab med KSM (kvalitet, sikkerhed og miljø), byggestyring, herunder bygge- og sikkerhedsmøder, sagsøkonomi, tilbudsberegning og meget mere.

I funktionen som entrepriseleder lærte jeg blandt andet om planlægning af arbejder, arbejdsmiljø (særligt i forbindelse med håndtering af miljøskadelige stoffer), sikkerhed på byggepladsen samt dokumentation for kvalitet af udførte arbejder. Herudover lærte jeg gennem deltagelse i sikkerhedsrunderinger, sikkerhedsmøder, byggemøder samt sagsøkonomigennemgange, om den daglige styring af byggeprocessernes fremdrift.

Som beregner har jeg dagligt håndteret store mængder informationer fra udbudsmateriale og foretaget selvstændig tilbudsberegning med sparring og vejledning fra dygtige og hjælpsomme kollegaer. 

Min oplevelse af min praktikperiode hos Kingo er gennemgående positiv. Kingo er en virksomhed, der tager godt imod nye kollegaer og praktikanter, og som udfordrer nye medarbejdere med spændende og relevante opgaver. Generelt har min oplevelse været, at et stort personligt initiativ og ansvar medfører vigtige opgaver, store udfordringer og stor frihed.

Efter at have afsluttet min uddannelse som bygningsdesigningeniør har jeg fået ansættelse hos Kingo som entrepriseleder.

/media/7530/monica-trier-paulsen-farver.jpg?center=0.39333333333333331,0.52771618625277161&mode=crop&quality=90&rnd=131213513830000000

Hans Bang: Bygningskonstruktørpraktikant

I forbindelse med min uddannelse som bygningskonstruktør, søgte jeg praktikplads hos Kingo. Jeg fik interesse for nedbrydning på 5. semester på skolen, hvor vi arbejdede med nedbrydning og recycling.

Selve min praktik kan beskrives med fire ord: Lærerig, spændende, ansvarsfuld og hård.

Den har været lærerig, fordi jeg blev sat ind i håndtering af affald, kalkulation og byggestyring.

Spændende, fordi man bliver en del af et godt team, hvor alle hjælper hinanden. Det har været en fornøjelse at møde på arbejde hver dag, og så er det faktisk meget spændende projekter, man arbejder med. Det er ikke "bare" nedbrydning.

Kingo er utrolig god til at give sine praktikanter ansvar. Man bliver allerede fra start kastet ud i både kalkulation og byggestyring af egne projekter. Selvfølgelig med hjælp fra andre i afdelingen, hvis man har brug for det. 

I forbindelse med at man får ansvar, stilles der også forventninger til en. Dette gjorde, at min praktiktid til tider godt kunne være ret hård, fordi jeg lagde så meget arbejde i det. Jeg mener dog, at dette er vigtigt, fordi man får en smagsprøve på, hvordan det ”rigtige arbejdsliv” bliver som færdiguddannet bygningskonstruktør.

Min praktiktid hos Kingo har rustet mig godt til mit fremtidige job som entrepriseleder og har bestemt givet mig hår på brystet. Ja, faktisk er jeg blevet ansat hos Kingo.

Til slut vil jeg nævne at på trods af lidt smådrillerier fra mine klassekammerater i starten, fordi jeg valgte at søge praktikplads hos et nedbrydningsfirma, har mange af dem efterfølgende været meget interesserede i at høre om, hvordan vi gør tingene hos Kingo. Jeg har jo fået nogle helt unikke kompetencer og styringsværktøjer.

Jesper Arent Andersen: Miljøteknologpraktikant

I min praktik som miljøteknolog hos Kingo, har jeg arbejdet med en række miljøfaglige opgaver. Opgaverne var fordelt på miljøkortlægninger, udførsel af KSM-mapper (Kvalitet, Sikkerhed og Miljø) samt forskellige opgaver i jordrens- og recyclingafdelingen herunder prøvetagninger og forsøgsopsætninger.

Min primære arbejdsfunktion har været at udføre miljøkortlægninger af bygninger. Der skal ofte udarbejdes en miljøkortlægning i forbindelse med renoverings- eller nedrivningsarbejde. En miljøkortlægning er en registrering af bygningens indhold for miljøfarlige stoffer. De miljøfarlige stoffer skal registreres, så de kan håndteres og fjernes korrekt, så hverken mennesker eller miljø lider overlast.

Jeg har i min praktik både arbejdet sammen med kollegaer og selvstændigt med opgaveløsning. At der altid har været dygtige kollegaer til at få råd og vejleding af, har været med til at gøre praktikken til en god og lærerrig oplevelse.

At Kingo ser praktikanter som en ressource i stedet for en belastning mærkes især med det ansvar, man utroligt hurtigt får for de arbejdsopgaver, man er en del af. Dette ansvar medvirker for mit vedkommende til, at mit engagement automatisk bliver større, og at jeg får lyst til at give den en ”ekstra skalle”.

Mit praktikforløb hos Kingo har bidraget med en stor erfaringsmæssig vinkel til uddannelsen samt rustet mig til fremtidige udfordringer på det miljømæssige område.

Kingo er en virksomhed i en spændende branche med mange forskellige arbejdsopgaver, som gør hverdagen interessant og varierende. Jeg vil uden tvivl anbefale andre at søge praktik hos Kingo.

/media/6829/jesper_arent_andersen_farver.jpg?center=0.17333333333333334,0.25942350332594233&mode=crop&quality=90&rnd=131027782240000000

Erik Poulsgaard Jensen: Bygningskonstruktørpraktikant

I min erhvervspraktik som bygningskonstruktør hos Kingo, har jeg beskæftiget mig med funktionerne: entrepriseleder og tilbudsberegner, derudover har jeg stiftet lidt bekendtskab med miljøkortlægning af bygninger.

Jeg har de sidste 25 år arbejdet i byggebranchen som murer og ville gerne prøve nye udfordringer. Derfor søgte jeg ind hos Kingo, da nedbrydning er et helt nyt område for mig, og specielt området med miljøsanering ville jeg gerne vide noget mere om.

Jeg har været meget glad og tilfreds med at have været i praktik hos Kingo. Det har været udfordrende, og jeg har fået ansvar fra første arbejdsdag. Jeg syntes også, at der er blevet taget meget hensyn til mine ønsker om, hvad jeg ville have ud af praktikken. Det har betydet meget, at det har været virkelige sager, som jeg har været beskæftiget med og ikke bare ”fiktive” sager. Jeg har fået lov at arbejde selvstændigt med sagerne igennem hele forløbet, hvilket også har været tilfredsstillende og vigtigt for mig.

Derudover er det en arbejdsplads med meget professionelle og hjælpsomme kollegaer, som altid har været klar til at hjælpe. Samtidig er der en uhøjtidelig og god atmosfære i virksomheden.

Alt i alt syntes jeg, det har været 20 meget spændende og lærerige uger hos Kingo, som har indfriet mine forventninger. Jeg føler også, at jeg er bedre ”klædt på” til et job i fremtiden. Jeg kan derfor varmt anbefale bygningskonstruktørstuderende at søge praktik hos Kingo.

/media/6792/erik_poulsgaard_jensen_farver.jpg?center=0.29333333333333333,0.43680709534368073&mode=crop&quality=90&rnd=131027707660000000

Jeanette Nielsen: Markedsføringsøkonompraktikant

Jeg har i min tid som praktikant hos Kingo arbejdet med en bred vifte af opgaver indenfor markedsføring og design. Jeg har bl.a. været med til at udføre opsætningen af virksomhedens nye hjemmeside. Jeg har også udarbejdet nyhedsmateriale samt beskæftiget mig med en bred vifte af grafisk arbejde.

Jeg anser Kingo som en rigtig god arbejdsplads. Der er plads til alle, og imødekommenheden er stor. Der er mange arbejdsgange og procedurer i en virksomhed, som man ikke kender, når man er ny. Det er derfor en kæmpe lettelse, at jeg er blevet taget så godt imod. Jeg har aldrig en eneste gang oplevet, at jeg ikke kunne få hjælp til at løse et problem. Det er jeg ovenud glad og taknemmelig for.

Jeg kunne sagtens se mig selv som en del af teamet i denne virksomhed, da jeg allerede på ganske kort tid er kommet til at føle mig som en del af ”familien”. Jeg må erkende, at jeg havde min skepsis over at skulle arbejde med nedbrydning. Jeg så det ikke som mit fagområde, men over de sidste par måneder er jeg blevet grebet af værdierne og visionen bag Kingo. Jeg synes virkelig, at det har været en spændende virksomhed at være i praktik hos. Jeg giver de varmeste anbefalinger af Kingo som praktikvirksomhed. Det er en fantastisk arbejdsplads!

/media/7947/38173213_10215568739708087_2927310079566807040_n.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=90&rnd=131793993900000000