Aalborg

På Kingos jordrens- og recyclingplads i Aalborg modtager vi bl.a.:

 • Brokker af beton.
 • Asfalt.
 • Brokker af tegl og mursten.
 • Blandede brokker.
 • Sten.
 • Fejesand fra veje og pladser.
 • Suget vejsand fra brønde eller regnvandsbassiner.
 • Sand fra rensning af pumpestationer og kloakledninger.
 • Olieforurenet sand fra sandfang i forbindelse med olieudskillere.
 • Sand fra renseanlægs sandfang, procestanke eller rådnetanke.
 • Øvrigt forurenet sand fra industrier.
 • Svejseslagger fra industrien.

Miljøgodkendelse og optimal beliggenhed 

Kingos jordrens- og recyclingplads i Aalborg Øst er miljøgodkendt til at modtage sand og slam fra industrien, og vores renseanlæg behandler alle tænkelige typer forurenet jord.

Vi modtager også jord som inden jordrensning skal sorteres for brokker og andre fremmedlegemer.

Jordrens- og recyclingpladsen har et godkendt vejeanlæg og et miljøhus, hvor du kan læsse dit våde sand af fra slamsugere og lignende. I miljøhuset har du også mulighed for at vaske din lastbil ren for miljøfarlige stoffer.

Pladsen er bundsikret til forurenet affald, således at affaldet ikke belaster miljøet.

Pladsen ligger optimalt i forhold til E45 og tæt på Aalborg centrum.

>

Adresse

Kingo Recycling A/S
Lundeborgvej 12
9220 Aalborg

CVR-nr. 39162555

Fakturering og betalingsbetingelser

Fakturaer sendes til: faktura@kingorecycling.biz
Kingo betaler løbende måned + 30 dage.

Betaling med MobilePay

Du kan betale med MobilePay på dette nr.:
39992

 

Åbningstider

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Tordag
Fredag
Lørdag
Søndag 

07:00 - 16.00
07:00 - 16.00
07:00 - 16.00
07:00 - 16.00
07:00 - 12:30
Lukket
Lukket

Eller efter aftale.

Kontakt medarbejdere

Leif Andersen
Driftansvarlig
+45 25 16 91 52
Frank Hasse Holm Mortensen
Salgskonsulent
+45 25 16 93 25
Jess Jakob Villadsen
Specialarbejder
+45 25 16 91 27