OM RECYCLING

I januar 2018 besluttede man at opdele nedbrydningsaktiviteter og recycling i to selskaber med henblik på at øge udviklingen af begge områder. Thomas Kingo Karlsen er fortsat ejer og direktør i Kingo Karlsen A/S, mens Allan Leth er adm. direktør i Kingo Recycling A/S.

Kingo Karlsen A/S varetager stadig nedbrydningsopgaverne, mens Kingo Recycling A/S fortsat genanvender og genbruger bygge- og anlægsaffald samt udvikler metoder, som øger genanvendelses- og genbrugsmulighederne.

 

KINGO RECYCLINGS MODTAGEPLADSER

Kingo Recycling har siden 2010 genanvendt bygge- og anlægsaffald på den 22 hektar store grund, som Kingo råder over bag hovedkontoret i det nordlige Silkeborg.
I januar 2017 udvidede Kingo Recycling med endnu en modtageplads, da lejligheden bød sig til at overtage NKI`s slamsugerplads i det østlige Aalborg. Overtagelsen åbnede op for nye genanvendelsesmuligheder, hvor bl.a. rensning af industrielt spildevand, olie-vand og sand blev et etableret forretningsområde.

 

MILJØGODKENDTE PLADSER

Både pladsen i Silkeborg og Aalborg er miljøgodkendt til at modtage alle tænkelige typer affald og forurenet jord. Pladserne er udstyret med en underliggende membran, som sikrer mod nedsivning, og afvandingssystemet er totalt aflukket, så alt dræn- og regnvand recirkuleres til støvdæmpning og fordampning.

 

TILBAGE TIL RØDDERNE

Da Kingo blev grundlagt i 1955 bestod forretningen i at opkøbe ejendomme til nedrivning med henblik på at videresælge de genbrugte byggematerialer. Det var der nemlig penge i dengang. I dag ser det anderledes ud, da brugte byggematerialer ofte er dyrere end nye, idet at både manuel udtagning samt rensning af materialerne er en bekostelig affære. Kingo har i mange år haft et ønske om at vende tilbage til rødderne ved at genbruge byggematerialer direkte, og det har Kingo Recycling nu fundet en løsning til. Gennem afdelingen Kingo Unika, vil Kingo Recycling sælge unikke og eksklusive genbrugsmaterialer fra Kingos nedrivninger. Du kan læse mere om Kingo Unika her.

 

VI PASSER PÅ NATURENS RESSOURCER

Kingo Recycling arbejder for at passe på naturens ressourcer ved at nyttiggøre bygge-, anlægs-, og industriaffald i nye sammenhænge og ved hele tiden at udvikle nye metoder til genanvendelse og genbrug.