H C Orsted 4
  1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · H.C. Ørstedsværket, København

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

H.C. ØRSTEDSVÆRKET, KØBENHAVN

2016 - 2018

Kingo har i perioden juli 2016 til udgangen af august 2018 udført en større miljøsanerings- og skrotningsentreprise af fire kedler på kraftvarmeværket H. C. Ørstedsværket i Sydhavnen i København.

Opgaven omfattede nedtagning og skrotning af 4 kedler samt rørføring i kælderen under kedelhallen. Kedlerne havde en højde på ca. 22 meter og blev tidligere anvendt til produktion af energi. I toppen af hver kedel var der en stor tank, der skulle nedskæres først. De 4 kedler var indvendigt foret med asbestholdigt murværk, som først skulle miljøsaneres og derefter nedbrydes, inden selve stålkonstruktionen kunne nedskæres.

Der var høje krav til sikkerheden, og der blev derfor bl.a. dagligt afholdt "toolbox"-møder inden arbejdets opstart for at sikre, at alle medarbejdere havde forstået dagens opgaver fuldt ud. Arbejdet fulgte en meget stram tidsplan, idet der skulle sættes nye veksler op i kedelrummene til erstatning for kedlerne.

Logistikken udgjorde en stor del af kompleksiteten i opgaven, idet der var tale om store mængder nedbrydningsmaterialer, som skulle fjernes. Der blev etableret sluseadgang i kælderen, så det var muligt at bortskaffe miljøfarligt affald og materialer til genanvendelse. Der blev bl.a. fjernet 4.300 tons stål til genanvendelse.

Selve bygningen er fredet og ligger tæt på eksklusive boliger i Sydhavnen. Dette stillede store krav til nedbrydningsprocessen for at undgå nabogener og beskadigelse af omgivelserne.
Bygherren på projektet var ØRSTED.