Skyggen fra bygningen kan vi ikke genbruge - men ud over det, så er vi nået rigtig langt

12. januar 2023

Af Elisabeth Kjelmann, tekstforfatter, LeadMotor

Se videoen med et spændende interview med Kingos projektchef Chris Nielsen, som fortæller om Kingos genbrugsprojekt i Billund.

 • Skyggen fra bygningen kan vi ikke genbruge - men ud over det, så er vi nået rigtig langt Play

  Skyggen fra bygningen kan vi ikke genbruge - men ud over det, så er vi nået rigtig langt

Maskinteknik har venligt givet os tilladelse til at bruge denne video, som er produceret af Jørgen Ahler.

 

På en byggeplads i Billund står en afskrællet bygning. Her har man nænsomt pillet alt nyttigt materiale ned og anvendt det enten til direkte genbrug eller genanvendelse. I dette projekt har man ønsket at bevare værdien i de eksisterende materialer, så intet brugbart går til spilde. Derfor er det nu kun 2% af bygningens materialer, som ikke bliver anvendt på ny.

I dette samarbejde mellem KG Hansen og Kingo har der nemlig været fokus på genbrug. Så hvor meget direkte genbrug kan vi egentlig udvinde fra en bygning, der skal nedrives?

Hele 19% har det vist sig.
 

Her bliver alle tagsten nænsomt pillet ned og genbrugt til nyt byggeri. Det giver lige knap 35.500 tagsten, som kan bruges på ny, og som giver en besparelse på hele 36 ton CO2!

Ud over tagsten kan alle vinduer og radiatorer også genbruges og monteres direkte i nyt byggeri. En til en. Størstedelen af inventaret genbruges også. Her er det både edb-gulv, eltavler, lamper og hæve-sænke-skriveborde, som kan sælges videre.  

Trin for trin er udført gennem nænsom nedrivning. Selv spærene bliver pillet nænsomt ned, så de kan bringe høj værdi på ny. På den måde har man vurderet, hvor byggepladsens 380 stk. spær, i god stand, bringer mest nytte - fremfor at køre alt træ til forbrænding.  

“Det er meget begrænset, hvad der er af bygningen, der er deponeret eller kørt til forbrænding.“ - Chris Nielsen, Projektchef hos Kingo Karlsen.

Pakning af tagsten

Pakning af tagsten

Dialog og sparring gav høj andel af genbrug

Selvom det kan virke som et stort planlægningsarbejde at tænke genbrug ind i nedrivning, blev planerne her udviklet undervejs. I første omgang var projektet tiltænkt som en nedrivning med almindelig genanvendelse.

”Men her hos Kingo kom vi ud til bygningen og så hvor meget værdi, der var i materialerne. Derfor kunne man ikke komme udenom, at selektiv nedrivning var vejen frem her. Omstillingen af projektet gik hurtigt, hvilket var med til at muliggøre værdiudviklingen af nedrivningen.” - Chris Nielsen, Projektchef hos Kingo Karlsen.

Direkte genbrug har givet nedrivningsprojektet: 

 • Materialer, som kan anvendes direkte på det nye projekt. Disse skulle både skaffes og transporteres, hvis man ikke havde valgt en genbrugsløsning.

 • Besparelse på hele 7.910 kg CO2 på at transportere og bortskaffe byggeaffald.

 • Cirkulær nedrivning, som både giver flere DGNB-point på nyopførelsen og medvind i forhold til de nye CO2-grænseværdier.

Totaløkonomisk kan man derfor se en værdi både på besparelser af anskaffelse, bortskaffelse og transport, samt værdien, som de bæredygtige overvejelser vil give det nyopførte byggeri. 

“De seneste to år er der sket meget inden for genbrug, men bare det seneste halve år er der en verden til forskel. Efterspørgslen har aldrig været større. Vi bliver konstant kontaktet: hvad kan vi bruge her? Hvad kan vi gemme?“ - Chris Nielsen, Projektchef hos Kingo Karlsen.

Byttehandel - SF-sten for knust beton

Byttehandel - SF-sten for knust beton

Byttehandel: I får vores SF-sten mod jeres knuste beton

Under nedrivningen af bygningen i Billund opstod der noget atypisk: Man opdagede, at der var en stor mængde SF-sten, hele 450 ton, i fin stand, som sagtens kunne genbruges direkte. Dog var det svært at se, hvordan de lige kunne benyttes i det nye byggeri.

Men på en byggeplads til højre for projektet så man stor værdi i SF-stenene til et nyt byggeri. Der var derfor ingen grund til at transportere SF-stenene væk eller knuse dem til genanvendelse.

Samtidig stod nabobyggepladsen med en stor mængde knust beton i overskud, som de ikke kunne bruge, men som man alligevel skulle ud at anskaffe til KG Hansens byggeprojekt. På den måde blev det til en fin byttehandel med SF-sten og 450 ton knust beton.

Begge parter slap for at:
 

 • Anskaffe og transportere materialet til byggepladsen.
 • Bortskaffe de materialer, de ikke kunne bruge.
 • Planlægge og udføre transport af materialet.

 Her oplevede man stor værdi i at danne sig et overblik over de materialer, man kan genbruge direkte, se hvad de nærliggende byggepladser står med og finde ud af, om der er noget, der kan gå op i en højere enhed.

”Vi tror på, at en smule ekstra overvejelse kan bidrage med stor værdi til byggeprojekter samtidig med, at det gør nybyggeriet mere bæredygtigt.” - Lars Westphal Dyhr, Seniorformand på pladsen.

Opbevaring af materialer til direkte genbrug

Opbevaring af materialer til direkte genbrug

En gnidningsfri opførelse med genbrugsmaterialer

Hvad er fordelen ved at anvende konventionelle nye materialer?

For mange håndværkere ligger en del af værdien i de nye materialer faktisk i selve måden, materialerne er pakket på. Det skaber struktur og gør det lettere at arbejde med materialet. Når eksempelvis tagsten er pakket i bundter, kan taglæggeren fordele bundterne i rækker med lige stor afstand og få lagt taget, uden at skulle flytte løse sten til dér, hvor de skal bruges. Hele pallen med bundter af 5 kan komme med op på taget, hvorfra de kan fordeles i rækker.  

Hvad nu hvis håndværkerne fik leveret genbrugsmaterialer på samme måde som de nye materialer? Pakket i bundter af 5 stk. og emballeret pænt på en palle?

Disse tanker opstod ude på byggepladsen i Billund, hvor man var i gang med at pille taget nænsomt ned. Med inspiration fra hvordan nye materialer bliver pakket fra fabrikken, begyndte vores nedrivere at pakke genbrugsmaterialerne på samme måde.

“Nu får håndværkerne leveret materialer, som ikke kræver særlig håndtering eller ekstra arbejde til opførelsen. De kan derimod arbejde med materialerne, som var det nye materialer - friskt leveret fra fabrikken.” - Lars Westphal Dyhr, Seniorformand på pladsen.

Bliv inspireret til mere direkte genbrug i jeres nedrivningsprojekt

Ønsker I også at udvinde flere materialer til jeres kommende byggeprojekt? Som du kan læse her, er der mange måder, det kan gøres på. Det handler først og fremmest om at danne sig et overblik for at se mulighederne. Er det første gang, I skal tænke i disse baner, kan det virke en anelse uoverskueligt at få sat retning og lagt fra land. Derfor står vi klar til at rådgive og hjælpe dig godt på vej.

Tag en uforpligtende snak med

Michael D. Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

Fakta

 • 4.000 kvm kontor med 700 kvm kælder nedrives.
 • Administrationsbygning på 46.000 kvm opføres.

Overblik over DGNB-point optjent alene på nedrivning

TEKNISK KVALITET

 • 10 DGNB-point - TEC1.6.4.2 - Transport af affald under 50 km
 • 5 DGNB-point - TEC1.6.5 - Andel af genbrug og genanvendelse (19%)

Teknisk kvalitet i alt: 15 DGNB-point

MILJØKVALITET

 • 50 DGNB-point - ENV2.3.2 - for 100% jordbalance

Miljøkvalitet i alt: 50 DGNB-point

Estimeret CO2-besparelse

 • På transport: 7,9 ton CO2
 • På byggematerialer: 81 ton CO2

Genbrugsmaterialer udvundet

 • Tagsten: 35.500 stk.
 • Vinduer: 125 stk.
 • Konvektorer: 125 stk.
 • Spær: 380 stk.
 • SF-sten: 450 ton
 • Knust beton: 5.050 ton