For private bygherrer

Når du som privat bygningsejer skal have renoveret eller revet en bygning ned, fungerer nedbryderen som din totalrådgiver.

Som privat bygningsejer har du ansvaret for at tingene foregår korrekt. Det er dig, som myndighederne vil holde ansvarlig, hvis nedbrydningsarbejdet ikke foregår på lovlig vis. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig kritisk til processer og fremgangsmåder, og det er ikke nødvendigvis det billigste nedbrydningstilbud, der er i sidste ende er billigst.

 

Du skal bruge en nedbrydningstilladelse

For at få lov til at rive en bygning ned, skal du have en nedbrydningstilladelse (bygningstilladelse) hos den lokale bygningsmyndighed i kommunen. Hvis du efterfølgende skal bygge nyt, kan du få en samlet tilladelse for nedbrydning og nybygning.

Når du får nedbrydningstilladelsen, vil der være nogle vilkår, som du skal overholde. Det omfatter bl.a. et krav om, at du skal anmelde affaldsmængderne til affaldsmyndigheden. Du kan få oplyst forventede mængder hos nedbryderen.

 

Screening for miljøfarlige stoffer og prøvetagninger

Derudover vil der være krav om at udarbejde en screening for miljøfarlige stoffer i bygningen, som skal rives ned, hvor du skal svare på 7 spørgsmål om bygningen. På baggrund af disse spørgsmål bliver bygningen risikovurderet i forhold til mulige forekomster af miljøfarlige stoffer. I nogle tilfælde vil det indebære, at du skal undersøge bygningsdele med prøvetagninger og analyser. Her vil det være relevant at trække på en rådgiver med erfaring i bygningsundersøgelser. Det kan evt. være nedriveren, som er din totalrådgiver. Omfanget af undersøgelsen bør afklares med den lokale affaldsmyndighed, da det er dem, der skal acceptere omfanget af undersøgelsen.

 

Undersøgelsesrapporten giver dig overblik

Når rådgiveren har undersøgt bygningen, modtager du en undersøgelsesrapport, hvor har du overblik over, hvilke miljøfarlige stoffer, der findes i bygningen. Rapporten kan du bruge som grundlag for indhentning af tilbud på fjernelse af disse stoffer hos nedbryderen. Hvis der er skjulte forekomster vil nedbryderen forlange ekstrabetaling for fjernelse af disse. For at undgå store ekstraregninger fra nedbryderen, vil det være fornuftigt før nedbrydningen, at få nedbryderen til at give listepriser på evt. skjulte forekomster af miljøfarlige stoffer. Fx pris på fjernelse af fuger pr. meter, eller pris pr m2 på fjernelse af gulvbelægning osv.

 

Kræv dokumentation for bortkørte byggematerialer

Du har som ejer ansvaret for, at byggeaffaldet bliver håndteret som anmeldt. Det gør du bedst ved at kræve dokumentation i form af køre- og vejesedler for alle materialer, som nedbryderen har bortskaffet. Du skal i aftalen med nedbryderen gøre gældende, at betalingen er betinget af, at der leveres tilstrækkelig dokumentation til at nå accept fra affaldsmyndigheden.

 

Lovgivning

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (specifikt §36)

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

Restproduktbekendtgørelsen

 

Regler for anmeldelse af byggeaffald

Få gratis vejledning om byggeaffald

Er du i tvivl om din rolle og dine pligter i forhold til det affald, som opstår, når en bygning renoveres eller rives ned?

Hos Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) får du svar og vejledning helt gratis fra et team af specialister.

Kontakt VHGB’s hotline alle hverdage mellem 08:00 – 16:00 på telefon: 72 20 29 30 og få svar på dine spørgsmål.

Du kan også besøge hjemmesiden for mere viden på: www.vhgb.dk.

Det Digitale Materialeatlas

Få overblik over muligheder for genbrug og genanvendelse af en række byggematerialer her.

Ved spørgsmål kontakt

Richard Kristensen
Kvalitets- og miljøchef
+45 21 24 36 08