MILJØFARLIGE STOFFER

Hvis de miljøfarlige stoffer ikke udsorteres korrekt, kan de udgøre en sundhedsrisiko for de medarbejdere, som skal udføre nedbrydningsarbejdet. De miljøfarlige stoffer kan ligeledes forurene vores natur og skabe en miljøbombe for de næste generationer, hvis de ikke håndteres korrekt.

I afsnittet kan du læse mere om, hvilke miljøfarlige stoffer der udgør en sundheds- og miljørisiko, samt hvilke konsekvenser det kan have for mennesker og miljø, hvis de ikke håndteres korrekt.