Kvalitetssikring

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Hos Kingo har vi konstant fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø. Kvalitetsstyring er indarbejdet i alle processer, og vi uddanner løbende vore medarbejdere i nedbrydningsmetoder, sikkerhed og miljø.

Certificering

Kingo Karlsen A/S er certificeret inden for:

  • ISO 9001 (Kvalitet)
  • ISO 14001(Miljø)
  • OHSAS 18001 (Arbejdsmiljø)

Kvalitetsstyringen indebærer, at Kingos kunder får en ekstra sikkerhed for, at alle aftaler bliver overholdt, og at kvaliteten sikres både undervejs og ved afslutningen af en nedbrydningsopgave.

Hos Kingo er holdningen, at arbejdsulykker ikke accepteres. Certificering inden for arbejdsmiljø er resultatet af en målrettet indsats fra alle i Kingo. Vi kun har haft få ulykker de seneste år – en indsats vi er virkelig stolte af.

Kingo ønsker at videreudvikle sin politik for genanvendelse og miljøhensyn, som har været firmaets kendemærke lige siden grundlæggelsen i 1955. Derfor har vi også valgt at blive certificeret inden for miljøledelse.

Kingo er på alle relevante områder på forkant med nye metoder til gavn for både kunder, medarbejdere og det omgivende miljø. Det er de tre certifikater en understregning af.