Politik for kvalitet, sikkerhed og miljø

Vi forpligtiger os til:

  • Altid at have kunden i fokus og løbende at overvåge kundetilfredsheden med henblik på at forbedre vores ydelser.
  • At overholde gældende love og regler, og følge branchens miljøkontrolordning (NMK-96).
  • At fastlægge og forfølge målsætninger og mål for kvalitets-, sikkerheds- og miljøforhold.
  • At håndtere alle henvendelser seriøst og konstruktivt, og altid at være positive medspillere. - Det er vores mål altid at have et godt forhold til kunder, myndigheder, naboer, mv.
  • Løbende at forbedre, forebygge, og belaste miljøet mindst muligt ved de aktiviteter vi beskæftiger os med.
  • Løbende at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøresultaterne, samt at arbejdet altid udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Og dermed uden ulykker og arbejdsskader.
  • At sikre en høj genanvendelsesgrad ved nedbrydningsarbejder, og at prioritere sikkerheden og miljøforholdene højt ved valg af nedbrydningsmetoder.
  • At skabe udfordrende, positive og inspirerende arbejdspladser. Medarbejdere med godt humør og i god balance med kolleger og omgivelserne er mere opmærksomme på bl.a. kvalitets-, sikkerheds- og miljøforholdene.
  • At efteruddanne vore medarbejdere løbende og instruere dem i at varetage de kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold, som forekommer ved nedbrydningsarbejde.
  • Løbende at instruere vore underentreprenører, så de leverer samme kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøstandard som vore egne medarbejdere.