Asbestsanering

Kingo udfører kontrolleret asbestsanering med respekt for mennesker og miljø

Kingos specialuddannede medarbejdere kan fjerne alle former for asbest og samtidig sikre, at den ikke spredes til andre dele af bygningen og det omgivende miljø.

Til asbestsanering benytter vi specialudstyr, og vores medarbejdere er fuldt beskyttet. De sanerede områder afleveres rengjorte og med kvalitetskontrolmålinger, der dokumenterer, at områderne efterfølgende er sikre og forsvarlige at benytte.

Vi tilbyder

  • Registrering og prøvetagning for asbestholdige byggematerialer.
  • Uddannelse af interesserede som gerne udføre prøveudtagningen for asbest selv.
  • Levering af komplet prøvetagningsudstyr for asbestregistrering.
  • Sanering for asbest såvel indvendigt som udvendigt i byggerier.
  • Specialuddannet personale som kan fjerne alle typer asbest i byggeriet.
  • Vi afleverer området asbestfrit og rengjort.

Kingo er medlem af Dansk Asbestforening, som er en sammenslutning af asbestsanitører. Foreningen har bl.a. udarbejdet ”Den Grønne Asbestvejledning”, og via vores medlemskab har vi tilsluttet os en ekstern kontrolordning, hvor en ekspert på asbestområdet fører tilsyn med de asbestopgaver, vi udfører.