Blysanering

Kingo tilbyder komplette blysaneringsløsninger

Kingos medarbejdere er specialuddannede til arbejde med blysanering og sørger for en effektiv fjernelse af de blyholdige materialer før nedbrydninger og renoveringer.

Vi tilbyder

  • Prøvetagninger og registrering af bly i byggematerialer.
  • Handlingsplan for sanering af registrerede blyforekomster.
  • Arbejdsmiljørigtig blysanering indvendigt og udvendigt udføres af specialuddannede medarbejdere.
  • Effektiv sikring mod spredning af bly til omgivelserne under saneringen.
  • Sikker og korrekt håndtering af blyholdigt affald.
  • Dokumentation af hele blysaneringsforløbet.

Sikker blysanering

For at bly kan håndteres forsvarligt og korrekt, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor blyet findes, og hvilke koncentrationer af bly der er i materialet. Ved nedbrydning og renovering er der to vigtige hensyn at tage:

  1. Medarbejdernes sikkerhed og sundhed ved udførelse af saneringsarbejdet.
  2. Genanvendelse af byggematerialer kræver, at materialerne er rene og fri for miljøfarlige stoffer.

For at arbejde med blyholdige bygningsmaterialer kræver Arbejdstilsynet at medarbejdernes sundhed løbende overvåges med målinger af bly i deres blod. Alle medarbejdere i vores team er derfor omfattet af et sundhedsprogram, hvor udviklingen i blyindholdet i deres blod følges nøje. For at undgå for høje koncentrationer af bly i blodet skal medarbejderne bruge effektive værnemidler og sørge for god og effektiv personlige hygiejne.

Vores erfarne team rådgiver gerne om, hvordan en blysanering kan gribes an.

Kingo er medlem af Dansk Asbestforening, som er en sammenslutning af asbestsanitører. Foreningen har bl.a. udarbejdet ”Den Blå Blyvejledning”, og via vores medlemskab har vi tilsluttet os en ekstern kontrolordning, hvor en ekspert fører tilsyn med de asbestopgaver, vi udfører.