PCB-sanering

Hos Kingo er vi specialister i PCB-sanering

Kingo tilbyder komplette løsninger for PCB-sanering og PCB-forekomster i indvendigt og udvendigt byggeri. Vores erfarne team rådgiver gerne om, hvordan en PCB-sanering kan gribes an, og hvordan en mistanke om forekomst af PCB kan håndteres.

Vi tilbyder

  • Prøvetagninger og registrering af PCB-indhold i fuger, termoruder, maling m.v.
  • Handlingsplan for sanering af registrerede PCB-forekomster.
  • Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering både indvendigt og udvendigt, som udføres af specialister.
  • Effektiv sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen.
  • Sikker og korrekt håndtering af PCB-holdigt affald.
  • Effektiv dokumentation af hele saneringsforløbet.
  • Fjernelse af PCB ved termisk stripning.

Kingo udfører termisk stripning af PCB

Kingo fjerner PCB fra bygninger med den nye saneringsmetode ”termisk stripning”.

Ved hjælp af den nye metode, kan vi, når de primære PCB-kilder er fjernet, rense PCB-indholdet i luften ned under Sundhedsstyrelsens lave aktionskriterium på 300 ng PCBTotal/m3 luft.

Sådan udføres termisk stripning

Ved udførelse af termisk stripning afgrænses området først omhyggeligt, og der laves sluse med undertryk til saneringsområdet. Bygningen opvarmes, og den PCB-holdige luft suges ud i store isolerede slanger og sendes igennem en stor miljøsuger med kulfilter, som renser luften, inden den varme luft atter sendes retur ind i bygningen. Det er ved denne cirkulation, at PCB’en koges og renses ud af luften.

Kingo er medlem af Dansk Asbestforening, som er en sammenslutning af asbestsanitører. Foreningen har bl.a. udarbejdet ”Den Gule PCB-vejledning”, og via vores medlemskab har vi tilsluttet os en ekstern kontrolordning, hvor en ekspert på fører tilsyn med de asbestopgaver, vi udfører.