NEDBRYDNING

Kingo løser både små og store nedbrydningsopgaver, som spænder fra udhuse og skorstene til boligblokke, fabrikker, broer og vej- og havneanlæg. På landsplan udfører vi mere end 250 nedbrydningsopgaver årligt og håndterer mere end 250.000 tons byggematerialer. Vi har en omfattende maskinpark, som er udrustet til at løse selv de mest komplicerede nedbrydningsopgaver, og vores specialiserede medarbejdere sikrer effektive nedbrydningsløsninger og kvalitet til tiden.

 

INDVENDIG RYDNING/RENOVERING AF BYGNINGER

Kingos er specialister i at foretage indvendig rydning af bygninger, som skal bevares. Vi håndterer både mindre og større opgaver.

En mindre indvendig rydnings-opgave kan fx bestå i, at enkelte gulve og lofter bliver fjernet, og der etableres nye åbninger.

En større indvendig rydning kan bestå i, at bygninger ryddes indvendigt, så kun enkelte dele eller bærende konstruktioner står tilbage.

 

TOTALNEDBRYDNING AF BYGNINGER OG ANLÆG

Kingo udfører totalnedbrydning af bygninger og anlæg i hele Danmark. Vi løser både store og små totalnedbrydningsopgaver, som spænder fra mindre udhuse til store boligblokke, skoler og hospitaler. 

Kingos dygtige medarbejdere håndterer totalnedbrydningsopgaverne med den største professionalisme. Medarbejderene bliver lært grundigt op og følger et fast uddannelsesprogram, så de er klædt på til opgaverne.

Inden Kingo går i gang med totalnedbrydningen af en bygning, sikrer vi, at alt dokumentation og alle tilladelser er i orden, samt at eventuelle miljøfarlige stoffer er fjernet fra bygningen.

Totalnedbrydninger bliver udført kontrolleret og på miljørigtig vis, således at du modtager et færdigt arbejde, som du trygt kan arbejde videre fra.

Totalnedbrydning med respekt for omgivelserne

Når Kingo udfører totalnedbrydninger, hvor særlige hensyn er nødvendige, udfører vi vibrationsmålinger, kontrollerer støj og begrænser udledningen af støv.

Vi orienterer også naboer, som kan blive påvirket af totalnedbrydningsarbejdet, således at de ved, hvad der skal foregå og dermed kan føle sig trygge, mens Kingo udfører nedbrydningen.

Kontrolleret sprængning

Inden en sprængning foretages, udfører Kingo altid en risikovurdering af opgaven. Vi benytter typisk sprængninger i følgende situationer:

  • I vibrationsfølsomme områder.
  • Hvor maskiner ikke kan komme frem.
  • Hvor stramme tidsplaner kræver hurtig fjernelse.

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

DOKUMENTATION

Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at du som kunde har tryghed for, at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset. Når vi har gennemført en opgave, modtager du en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Du kan altså senere fremlægge en dokumentation, hvis det bliver aktuelt.

CERTIFICERET STYRING

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001), samt Arbejdsmiljø (OHSAS 18001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening) som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsanering udføres korrekt.