Indvendig rydning

Kingo udfører indvendig rydning med respekt for det, der skal stå tilbage

Kingos afdeling for indvendig rydning er specialister i at foretage indvendig rydning af bygninger, som skal bevares. Indvendig rydning håndterer både mindre og større opgaver.

En mindre indvendig rydnings-opgave kan fx bestå i, at enkelte gulve og lofter bliver fjernet, og der etableres nye åbninger.

En større indvendig rydning kan bestå i, at bygninger ryddes indvendigt, så kun enkelte dele eller bærende konstruktioner står tilbage.

Det rigtige udstyr til hvert job

Indvendig rydning arbejder med alle former for nedbrydningsopgaver fx i forbindelse med skæring, hugning og fjernelse af betonkonstruktioner - hertil også åbninger og gennembrydninger i disse.

Kingos afdeling for indvendig rydning råder over egne skærefolk og anvender det bedste nedbrydningsudstyr, så opgaverne løses så effektivt som overhovedet muligt.

Der er således ingen opgave, hvor blivende bygningsdele eller konstruktioner skal bevares, som indvendig rydning ikke kan løse.

Dokumentation for sikkerhed, miljø og genbrug

Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at du som kunde har tryghed for, at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset.

Når vi har gennemført en opgave, modtager du en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Du kan altså senere fremlægge en dokumentation, hvis det bliver aktuelt.

Certificeret styring og kontrolleret indvendig rydning

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) samt Arbejdsmiljø (OHSAS 18001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsaneringer udføres korrekt.

Vi udfører

Forberedelse til op- eller ombygning inden for:

  • Boligrenovering
  • Skoler, institutioner og sportsinstallationer
  • Butik og erhverv
  • Offentligt byggeri

Kontakt Jylland/Fyn

Torben Jørgensen
Afdelingsleder
+45 25 16 91 55

Kontakt Sjælland

Nico Jørgensen
Afdelingsleder
+45 25 16 91 09