Finlandsparken

Finlandsvej, Vejle
Oktober 2010 til juni 2016

Nedbrydningsarbejdet blev udført i forbindelse med totalrenovering af eksisterende boligbebyggelse. Nedbrydningen omfattede nedtagning af facadebeklædning, tagpap og altaner på 11 boligblokke.

 • Finlandsparken før nedbrydning

  Finlandsparken før nedbrydning

 • Facaderenovering af boligblok

  Facaderenovering af boligblok

 • Letbeklædninger på facaden fjernes

  Letbeklædninger på facaden fjernes

 • Facaderenovering med teleskoplæssere

  Facaderenovering med teleskoplæssere

 • Udvendige betonelementer fjernes

  Udvendige betonelementer fjernes

 • Altaner er nedtaget

  Altaner er nedtaget