Totalnedbrydning

Kingo har ekspertisen og kapaciteten til at udføre totalnedbrydning

Kingo udfører totalnedbrydning af bygninger og anlæg i hele Danmark. Vi løser både store og små totalnedbrydningsopgaver, som spænder fra mindre udhuse til store boligblokke, skoler og hospitaler. Vi udfører også sprængningsopgaver.

Sikkerhed for kontrolleret og miljøstyret totalnedbrydning

Kingos dygtige medarbejdere håndterer totalnedbrydningsopgaverne med den største professionalisme. Medarbejderene bliver lært grundigt op og følger et fast uddannelsesprogram, så de er klædt på til opgaverne.

Inden Kingo går i gang med totalnedbrydningen af en bygning, sikrer vi, at alt dokumentation og alle tilladelser er i orden, samt at eventuelle miljøfarlige stoffer er fjernet fra bygningen.

Totalnedbrydninger bliver udført kontrolleret og på miljørigtig vis, således at du modtager et færdigt arbejde, som du trygt kan arbejde videre fra.

Alle totalnedbrydninger bliver udført med omtanke for miljøet. For os er byggeaffald en ressource, som kan genanvendes eller genbruges, så vi sparer naturen for yderligere ressourceudnyttelse.

Totalnedbrydning med respekt for omgivelserne

Når Kingo udfører totalnedbrydninger, hvor særlige hensyn er nødvendige, udfører vi vibrationsmålinger, kontrollerer støj og begrænser udledningen af støv.

Vi orienterer også naboer, som kan blive påvirket af totalnedbrydningsarbejdet, således at de ved, hvad der skal foregå og dermed kan føle sig trygge, mens Kingo udfører nedbrydningen.

Kontrolleret sprængning

Inden en sprængning foretages, udfører Kingo altid en risikovurdering af opgaven. Vi benytter typisk kontrollerede sprængninger i følgende situationer:

  • I vibrationsfølsomme områder.
  • Hvor maskiner ikke kan komme frem.
  • Hvor stramme tidsplaner kræver hurtig fjernelse.

Dokumentation for sikkerhed, miljø og genbrug

Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at du som kunde har tryghed for at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset.
Når vi har gennemført en opgave, modtager du en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Du kan altså senere fremlægge en dokumentation, hvis det bliver aktuelt.

Certificeret og kontrolleret totalnedbrydning

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001), samt Arbejdsmiljø (OHSAS 18001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsanering udføres korrekt.