RÅDGIVNING

Kingo har i mange år fjernet miljøfarlige stoffer fra bygninger. Vores erfaring har ikke bare gjort os til specialister i at fjerne disse, men også i at lokalisere dem - herunder også de skjulte forekomster, som først opdages under selve nedrivningen. Det betyder, at du som kunde får den mest optimale rådgivning samt et realistisk overblik over økonomien.

 

MILJØKORTLÆGNING

Hos Kingo har vi flere års erfaring med registrering og håndtering af miljøfarlige stoffer. Vi har ekspertisen til at foretage en grundig miljøkortlægning, inden nedbrydnings- eller renoveringsprojektet igangsættes. Ved at få udarbejdet en grundig miljøkortlægning før nedbrydning sikres mennesker og miljø bedst muligt, og samtidig begrænses uforudsete omkostninger i løbet af nedbrydningsprojektet.

Kingo har erfaring med materialeprøvetagning af:

  • Asbest.
  • PCB.
  • Klorerede paraffiner.
  • PAH (tjærestoffer).
  • Tungmetaller herunder bly.

Kingo udfører også renhedskontrol efter saneringsarbejde herunder målinger af asbest i luft (asbestluftmåling) og støv (asbestgelprøver). Prøverne udtages med professionelt udstyr og opbevares sikkert i lufttætte poser, inden de sendes til analyse på et akkrediteret laboratorie.

Kingo har bl.a. udført miljøkortlægning af Hangar 1 i Københavns Lufthavn, Munkebjergparken i Odense, Neckelmann i Silkeborg samt af adskillige private boliger.

Gennemskuelig miljøkortlægningsrapport klar til brug

Som dokumentation for vores arbejde modtager du en miljøkortlægningsrapport, som kan bruges til udbudsmateriale til nedbrydnings- eller renoveringsentrepriser samt anmeldelse af affald til kommunen.

 

PRØVETAGNING AF SKIMMELSVAMP

Kingo foretager lokalisering af skimmelsvamp, skimmelprøvetagning og certificeret analyse af skimmelprøver. Vores mangeårige praktiske erfaring betyder, at vi hurtigt lokaliserer de områder, som er særligt udsatte, hvilket sparer dig tid og ressourcer.

Kingo tilbyder:

  • Udtagning af skimmelprøver inden sanering.
  • Udførelse af sanering.
  • Udtagning af skimmelprøver som kontrol efter saneringen.

Når Kingo udfører skimmelprøvetagning, har du mulighed for at få hele pakken i én - dvs. både prøvetagning, analyse og sanering. Det betyder, at du som kunde undgår misforståelser, samt at arbejdet foregår problemfrit og uden overraskelser.

Kingo anvender det bedste udstyr

Kingo måler skimmelvækst ved hjælp af MycoMeter-surface®testen, som er en specialudviklet metode, der påviser skimmelsvampe på overflader i bygninger. Testen viser resultatet inden for 30 min. og kan anvendes som kvalitetskontrol efter en skimmelsvampesanering.

 

VIBRATIONSMÅLING

Når du skal have udført store renoverings- eller nedbrydningsarbejder, måler vi vibrationerne for dig med vores vibrationsmåleudstyr.

Målerne er forsynet med GSM-kort og kan tilgås fra internettet, hvilket gør det let at følge udviklingen og løbende downloade data til rapporteringer. Udstyret udsender alarmer til bl.a. maskinføreren og den projektansvarlige således, at der hurtigst muligt kan reageres på eventuelle kraftige vibrationer.

Vibrationsmålingerne vurderes op mod den tyske DIN-norm 4150-3, som anbefaler grænseværdier afhængig af bygningernes tilstand og robusthed.

Kingo udarbejder en rapport, der viser vibrationsbelastningerne på de bygninger, hvorpå målerne er placeret.

 

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz