Miljøkortlægning

Kingo kortlægger din bygning

Hos Kingo har vi flere års erfaring med registrering og håndtering af miljøfarlige stoffer. Vi har ekspertisen til at foretage en grundig miljøkortlægning, inden nedbrydnings- eller renoveringsprojektet igangsættes. Ved at få udarbejdet en grundig miljøkortlægning før nedbrydning sikres mennesker og miljø bedst muligt, og samtidig begrænses uforudsete omkostninger i løbet af nedbrydningsprojektet.

Kingo har erfaring med materialeprøvetagning af:

  • Asbest.
  • PCB.
  • Klorerede paraffiner.
  • PAH (tjærestoffer).
  • Tungmetaller herunder bly.

Kingo udfører også renhedskontrol efter saneringsarbejde herunder målinger af asbest i luft (asbestluftmåling) og støv (asbestgelprøver). Prøverne udtages med professionelt udstyr og opbevares sikkert i lufttætte poser, inden de sendes til analyse på et akkrediteret laboratorie.

Gennemskuelig miljøkortlægningsrapport klar til brug

Som dokumentation for vores arbejde modtager du en miljøkortlægningsrapport, som kan bruges til udbudsmateriale til nedbrydnings- eller renoveringsentrepriser samt anmeldelse af affald til kommunen.