Vibrationsmåling

Kingo holder styr på vibrationerne

Når du skal have udført store renoverings- eller nedbrydningsarbejder, måler vi vibrationerne for dig med vores vibrationsmåleudstyr.

Målerne er forsynet med GSM-kort og kan tilgås fra internettet, hvilket gør det let at følge udviklingen og løbende downloade data til rapporteringer. Udstyret udsender alarmer til bl.a. maskinføreren og den projektansvarlige således, at der hurtigst muligt kan reageres på eventuelle kraftige vibrationer.

Vibrationsmålingerne vurderes op mod den tyske DIN-norm 4150-3, som anbefaler grænseværdier afhængig af bygningernes tilstand og robusthed.

Kingo udarbejder en rapport, der viser vibrationsbelastningerne på de bygninger, hvorpå målerne er placeret.