Billeddiagnostisk afd., Århus Universitetshospital

Skejby
Juli 2011 til juli 2012

Kingo udførte nedbrydningsarbejdet i forbindelse med om- og tilbygning af billeddiagnostisk afdeling på Århus Universitetshospital i Skejby.

Arbejdet omfattede indvendig rydning og hultagning i etagedæk for etablering af ny trappe samt nedbrydning af beton- og lette vægge, gulve og lofter. Afdelingen var i drift under nedbrydningsarbejdet. Transportveje blev etablerede udvendigt på bygningerne, for at undgå blokering af elevatorer og trapper ved bortskaffelse af affald og nedbrydningsmaterialer.

 • Aarhus Universitetshospital før renovering

  Aarhus Universitetshospital før renovering

 • Aarhus Universitetshospital under renovering

  Aarhus Universitetshospital under renovering

 • Containere står klar til modtagelse af byggeaffald

  Containere står klar til modtagelse af byggeaffald

Fakta om opgaven

Kingo udførte:

 • Nedbrydning af lofter, gulve og vægge.
 • Hultagning til ny trappe med nedbrydningsrobot.