Nærum Skole, Nordsjælland

Nordsjælland
Juli 2016 til april 2017

Projektet omhandlede Hovedentreprisen på sanering af Nærum Skole, hvor vi skulle stå for byggepladsen for alle arbejder, miljøsaneringen, Termisk stripning af PCB fra bygningerne, tømrerarbejde, murerarbejde, malerarbejde, fugearbejde og udskiftning af gamle ruder til nye thermoruder.

Vi var ansvarlige for opsætning samt drift og vedligeholdelse af byggepladsen med skur-by, affaldscontainere og miljøvogne i hele perioden. Vi var ligeledes ansvarlige for alle tilslutninger til kloak / vand og el m.m. samt afrigning af byggepladsen, da alle håndværkere var færdige. 

Efter fugesanering, demontering af vinduesruder, nedrivning og bortskaffelse af øvrige bygningsdele, samt grundig rengøring i form af minimum støvsugning og overtørring med en fugtig klud for fjernelse af støv, foretog vi udbagning af PCB fra de tertiære kilder.

Ved at opvarme bygningen/lokalet frigives PCB til indeluften, som derefter fjernes fra luften gennem filtre under den termiske stripning. Efter rensning sendes luften tilbage i bygningen. Derved hindres spredning af PCB til omgivelserne og energiforbruget mindskes.

Opvarmningen gennemføres dels med et eksternt varmeanlæg og dels via den varme filtrenes elektromotorer afgiver, så varmen der kommer ind i bygning er 60 °C, og overfladetemperaturen på bygningsdelene i udbagningsområderne ligger på ca. 50-52 °C. Vi skulle levere og sikre den fornødne opvarmning.

Når en etape var færdig, og Golder Associated havde godkendt, at PCB-indholdet i indeluften var kommet ned under de 300 ng/m², kunne underentreprenørerne komme i gang med genopbygningen.

På sagen havde vi 9 underentreprenører. Sagen var etapeopdelt, og der blev holdt byggemøder efter behov. Sikkerhedsmøder blev der også holdt hver anden uge.

 • Luftrør isoleres

  Luftrør isoleres

 • Sluseadgang til miljøsaneringsområdet

  Sluseadgang til miljøsaneringsområdet

 • Området afgrænses

  Området afgrænses

 • Store rør som cirkulerede den PCB-holdige luft

  Store rør som cirkulerede den PCB-holdige luft

 • Miljøsuger og kulfilter

  Miljøsuger og kulfilter

Fakta om opgaven

Kingo udførte:

 • Fjernelse af primære PCB-kilder.
 • Termisk stripning af Nærum Skole.
 • Håndtering af 2050 etagemeter.