RIGSHOSPITALET, KØBENHAVN

2013 - 2016

 

Projektet omhandlede omfattende miljøsanering og totalnedrivning af 5 eksisterende bygninger inkl. kælder og tunnelforbindelser på Rigshospitalet. Arbejdet blev udført i hovedentreprise.

Kingo stod for byggeplads- og vinterforanstaltninger, miljøsanerings- og nedrivningsarbejder. Belægninger, rampe og vandreservoir blev ophugget med hydraulisk hammer på gravemaskine. Der blev tillige udført spunsarbejde. Det blev varetaget af M.J. Eriksson i underentreprise. For at sikre mindst mulige gener og skader for det omgivende miljø blev spunsvæggene sat med borede pæle og spunspladerne vibreret ned.

Region Hovedstaden havde besluttet, at Rigshospitalet skulle ombygges i større stil for at blive tilpasset fremtidige krav og behov. Ombygningen omhandlede blandt andet et nyt patienthotel, et nyt P-hus samt en ny nordfløj.

Ved en nærmere bygningsgennemgang blev der konstateret en udpræget grad af forurenede bygningsdele, der krævede særlige tiltag inden nedbrydning. Der blev således fore-
taget miljøsanering samt omfattende afrensning af alle indvendige malede overflader og udsortering af fugemateriale, inden nedbrydningen af råhuset fandt sted. Miljøsanering og nedbrydning skulle foregå under kontrollerede, skærpede forhold, og der blev lagt op til, at processerne skulle planlægges og optimeres i tæt samarbejde mellem os og tilsynet.

Byggepladsen havde stort fokus i projektet, da Rigshospitalet har mange daglige brugere: personale og patienter, men også i høj grad pårørende samt andre brugere af bygningerne på hele matriklen. Der var meget liv og bevægelse omkring de kommende byggefelter, hvilket stillede skærpede krav til Kingo ved udførelsen af arbejdet samt den planlægning og information, der lå forud for udførelsen. Der var således meget fokus på bl.a. logistikken med transport af maskiner og kørsel af affald ud fra pladsen.

På grund af lungeafdelingen på Rigshospitalet blev der stillet særlige krav til begrænsningen af støv. Rigshospitalet kontrolmålte støv i luften i hele nedrivningsperioden. Der blev ikke registreret overskridelser af støvkravet.

Det nedbrudte beton blev kørt til knusning med henblik på genanvendelse.

Entreprisen blev afleveret til tiden til en meget tilfreds kunde.