Miljoesanering Kingo
  1. Forside
  2. · Job i Kingo
  3. · Nedriveruddannelsen

NEDRIVERUDDANNELSEN

I forbindelse med en nedbrydning, er der mange regler, som skal følges. Miljøfarlige stoffer skal fjernes og behandles korrekt, og samtidig skal sikkerheden være på plads. Det kræver viden og faglighed, og derfor er uddannelsen som nedriver etableret i et samarbejde mellem Fagligt Fælles Forbund 3F, Byggeriets uddannelser og Nedbrydningssektionen i DI Byggeri.

Uddannelsen giver alsidig viden og praktiske færdigheder. Som uddannet nedriver bliver du kvalificeret til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt både i forhold til dig selv og dine omgivelser.

Nedriveruddannelsen er etableret af Fagligt Fælles Forbund, 3F, og Nedbrydningssektionen i DI Byggeri.

Uddannelsen varer 1½ år og er opbygget, så kontrakteleven skif­te­vis deltager i kurser på Learnmark Horsens og arbejder i den virksomhed, der er indgået uddannel­seskontrakt med. De første 3 måneder af ansættelsen er en prøvetid, hvor aftalen kan opsiges ensidigt af eleven eller virksomheden. 

Der er 10 skoleperioder på 2 ugers varighed. I alt 20 uger.

Der undervises i hovedområder som bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet får eleven certifikat til bl.a. stillads og truck.
Mellem skoleperioderne arbejder eleven i virksomheden på lige fod med de øvrige medarbejdere i 2 eller 3 mands sjak.

Der indgår en lang række forskellige emner og fag i de enkelte skoleperioder.

Det drejer sig bl.a. om lovgivning og brancheforhold, materialekendskab, bygningstyper, bygningsstabilitet, ustabile bygninger, indvendig og udvendig nedrivning samt nedrivning af produktionsanlæg. 

Sikkerhed og miljøhensyn indgår i undervisning i form af introduktion til arbejdsmiljø, bygge og anlæg, sikkerhedsuddannelse i fjernelse af asbestholdige materiale, brancherettet elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning. Desuden indgår personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy, anhugning på byggepladsen, betjening af personlifte, ergonomi, opstilling af rulle og bukkestilladser, affaldssortering samt vejen som arbejdsplads og brug af faldsikring.

Eleven bliver undervist i at bruge håndværktøj, motorsav, gaffeltruck certifikatkursus B (på sigt teleskoplæsser), køre gummiged og anvende minidumpere og motorbører.

Af andre emner indgår tegningsforståelse, logistik på arbejdspladsen, anvendelse af IT på jobbet samt kommunikation og samarbejde på byggepladsen.

Uddannelsen som nedriver er en god mulighed for dig, der er praktisk orienteret.

Hos Kingo uddanner vi hvert år nye nedrivere.

Du kan få mere viden om uddannelsen her.