Kingo Indgaar En Aftale Med 3F Om Kaedeansvar
  1. Forside
  2. · Om Kingo
  3. · CSR
  4. · Kædeansvar

HVAD ER KÆDEANSVAR?

Kædeansvar betyder, at hovedentreprenøren har ansvar for, at også underentreprenører overholder overenskomster, og at de ansatte har lovlig opholds- og arbejdstilladelse.

Det grundlæggende princip er, at hovedentreprenøren har ansvaret for og hæfter for eventuelle brud på overenskomster og aftaler, uanset om fejlen ligger hos en underentreprenør.

I sidste ende hæfter hovedentreprenøren, hvis en underentreprenør snyder.

Kilde: 3F

HVAD ER KÆDESVIG?

Kædesvig er en betegnelse for systematisk skatte- og momskriminalitet, der typisk begås af underleverandører i servicebrancher med ufaglært arbejdskraft, fx vikar-, bygge-, transport- og rengøringsbranchen.

Kædesvig er kendetegnet ved, at det er uklart hvilket selskab, der faktisk udfører de konkrete serviceydelser.

Formålet med at bruge en lang kæde af underleverandører er at skjule for myndighederne hvilket selskab, der skal betale skat og moms.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

KÆDEANSVAR

Kingo har som den første virksomhed i Danmark indgået en aftale med Fagligt Fælles Forbund (3F), hvor vi sikrer, at medarbejderne hos vores underentreprenører er omfattet af overenskomstreglerne. Sker det alligevel ikke, sørger vi for, at medarbejderne får betaling for den periode, de arbejder på vores projekter.

Hos Kingo mener vi, at entreprenører ikke kun skal tage ansvar for egne medarbejdere, men også for underleverandørernes dygtige folk, der går på vores byggepladser og er en vigtig del af det daglige arbejde.

Kædeansvar betyder, at vi bliver skarpere i vores eget arbejde og opbygger gode relationer til de underleverandører, der leverer gode resultater og gode arbejdsforhold for deres ansatte. Det er vores håb, at flere virksomheder i branchen vil følge trop og lave aftaler om kædeansvar. Og hvis de vil høre mere om, hvordan vi går til den udfordring, står vores dør altid åben.

KÆDESVIG

Gennem Kingos medlemskab af Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i DI Byggeri har vi lavet en aftale med SKAT om, at vi oplyser hvilke virksomheder, vi entrerer med som underentreprenører. Herved er vi med til at forebygge kædesvig, hvor underentreprenørerne entrerer videre med firmaer i flere led bagud og undlader at betale skat og moms.

HVORFOR GÅR KINGO FORREST MED KÆDESVIG OG KÆDEANSVAR?

Hvis alle virksomheder betaler, hvad de skal, kommer vi til at konkurrere på fair og lige vilkår. I Kingo ønsker vi at konkurrere på dygtighed og på, hvor gode vi er til at finde de bedste løsninger for vores kunder.

Kingo VIL gå forrest, så vi kan være med til at ændre holdningen i samfundet til disse ting og få befolkningens opbakning. Kun ved at det breder sig, og flere og flere virksomheder tager kædeansvar, kan vi komme det til livs.

KONTAKT KINGO

For mere information kan Kingo kontaktes på 8722 9000.