Kingo Miljoerigtig Nedbrydning
 1. Forside
 2. · Om Kingo
 3. · CSR
 4. · CSR-politik

CSR-POLITIK

Det er Kingos politik altid at have et særligt fokus på de sociale ansvarsforhold i samfundet ved at:

 • Have et ledelsessystem, der er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
 • Afdække krav fra kunder og de øvrige interessenter samt udvælge fokusområder baseret på risici og muligheder og indarbejde dem i vores mål og handlingsplaner i ledelsessystemet.
 • Skabe udfordrende, positive og inspirerende arbejdspladser. Medarbejdere med godt humør og i god balance med kolleger og omgivelserne er mere rummelige og opmærksomme på de sociale ansvarsforhold i samfundet.
 • Sætte mål for god trivsel og gennemføre årlige trivselsundersøgelser blandt alle medarbejdere.
 • Være på forkant med den sociale udvikling i branchen og samfundet som helhed gennem et engageret medlemskab i DI Byggeri og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA).
 • Stille krav til leverandørerne for at imødegå kædesvig samt at sikre kædeansvar i hele værdikæden. Kædesvig og svigtende kædeansvar er med til at undergrave den frie og sunde konkurrence i samfundet.
 • Sikre vidensdeling i egen organisation, men også gennem aktiv deltagelse med oplæg og præsentationer på kurser og konferencer, hvor vores viden har værdi.
 • Sende medarbejdere på nedriveruddannelsen, som er en voksenlærlingeforløb på 1½ års varighed.
 • Tilbyde medarbejdere videreuddannelse såsom projektlederuddannelse, formandsuddannelse og lignende.
 • Tage praktikanter fra videregående uddannelser; konstruktører, ingeniører, miljøteknologer mv. ind i vores organisation.
 • Indgå i lokale jobprojekter, jobprøvninger og flexjobs.
 • Sponsorere sportslige og kulturelle aktiviteter både for elite og for bredden.