Billedfrise Indvendig Rydning B160xh40mm
 1. Forside
 2. · Nedrivning
 3. · Indvendig rydning / renovering

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

INDVENDIG RYDNING / RENOVERING

Kingo udfører indvendig rydning / renovering med respekt for det, der skal stå tilbage

Kingos afdeling for indvendig rydning er specialister i at foretage indvendig rydning / renovering af bygninger, som skal bevares.
Du står med en bygning, der skal renoveres, og det oprindelige formål passer måske ikke længere til de planer og krav, der er for bygningen i fremtiden. Her håndterer vi både mindre og større opgaver:

 • En mindre indvendig rydningsopgave kan fx bestå i, at enkelte gulve og lofter bliver fjernet, og der etableres nye åbninger.

 • En større indvendig rydning / renovering kan bestå i, at bygninger ryddes indvendigt, så kun enkelte dele eller de bærende konstruktioner står tilbage.

Ændringer er en del af hverdagen og klar kommunikation sikrer fremdrift


Nedrivningsarbejde er kendetegnet ved, at der ofte opstår uforudsete forhold, som medfører ændringer, der skal håndteres hurtigt, for ikke at skabe forsinkelser i de efterfølgende aktiviteter. Med vores daglige briefinger (Toolbox-møder) har vi erfaring med hurtigt at kunne ændre i processer og fremgangsmåder, så pludseligt opståede hindringer og udfordringer bliver løst sikkert og effektivt.

Det rigtige udstyr til hvert job


Kingos afdeling for indvendig rydning arbejder med alle former for nedbrydningsopgaver fx i forbindelse med skæring, hugning og fjernelse af betonkonstruktioner − hertil også åbninger og gennembrydninger i disse.
Afdelingen for indvendig rydning råder over egne skærefolk og anvender det bedste nedbrydningsudstyr, så opgaverne løses så effektivt som overhovedet muligt.
Der er således ingen opgave, hvor blivende bygningsdele eller konstruktioner skal bevares, som indvendig rydning ikke kan løse.
I forbindelse med renoveringsprojekter og indvendige nedrivningsopgaver er der ofte arbejde med miljøfarlige stoffer involveret såsom asbest, bly eller PCB.


Nytænkning skaber udvikling

En stor del af arbejdet med nedrivning er at skabe løsninger, der passer til opgaven, og ofte kræver situationen løsninger, hvor der skal tænkes ud af den berømte boks. Efter mere end 65 år i branchen ved vi, at vi kun lykkes ved at stå på skuldrene af vores erfaring og gentænke visse processer, så de matcher de opgaver, vi skal løse.

Miljoesanering

Miljøsanering i forbindelse med indvendig rydning

Håndtering af miljøfarlige stoffer fylder meget i vores hverdag, hvor vi løfter ansvaret for os selv, andre faggrupper på byggepladsen, samt de beboere der bor omkring hvor vi arbejder.

Der er mange farlige stoffer i den danske bygningsmasse og med den rette viden kan vi håndtere de farlige stoffer forsvarligt.

Til håndtering af miljøfarlige stoffer benytter vi faste teams, hvor alle medarbejdere er grundigt instrueret. De har fuldt kendskab til sundhedsfaren og metoderne til at undgå at blive udsat for eksempelvis asbestfibre og sikrer, at asbestfibre ikke bliver spredt til omgivelserne. Arbejdet bliver udført i fuld overensstemmelse med Den grønne asbestvejledning – udgivet af Nedrivning og Miljøsanering – en sektion i DI Byggeri. En vejledning, som vi i Kingo har været primus motor for løbende at ajourføre siden 2010.

Læs mere om hvordan vi arbejder med miljøfarlige stoffer i Kingo her.

Genanvendelse Og Co2 Besparelse

Mest muligt skal genbruges – det kalder vi cirkulær nedrivning og det er tilgangen til vores nedrivningsprojekter

Missionen for Kingo er at skabe plads til en grønnere fremtid og foruden vores håndtering af miljøfarlige stoffer, kan vi gøre en stor forskel for klimaet, ved at sikre at så mange materialer fra vores projekter skaber værdi i nye byggeprojekter.

Vi skelner her mellem genanvendelse og genbrug

 • Genanvendelse er gennemsyret i alle vores processer og vi genanvender op imod 95% af alle de materialer vi håndterer. Det kan eksempelvis være beton der knuses til anslag i ny beton, vinduesglas der bliver til ny glasuldsisolering, trækonstruktioner der bliver til spånprodukter mv.
  Læs mere her omkring hvordan vi genanvender det foregår.

 • Genbrug anskuer vi som når byggematerialer eller inventar genbruges 1:1 i et nyt projekt. Det vil sige at mursten genbruges når de optræder som hele sten eller spær træ bliver til bærende konstruktioner i nye bygninger.
  Læs mere her omkring hvordan vi arbejder med genbrug af byggematerialer og inventar.

Kingoauktioner og online salg af genbrugte byggematerialer og inventar

Vi har i årevis arbejdet med Kingoauktioner, som ofte er starten på et nyt projekt for os. Her rykker vi ind forud for vores maskiner og bortauktionere alt med værdi, der forsvarligt kan afmonteres og sendes direkte videre og skabe værdi for andre.
Vi har gode erfaringer med at afholde Kingoauktioner og har en gennemprøvet måde at sikre størst muligt udbytte med mindst mulig indvirkning på tidsplaner for byggepladsen.

Læs om Kingoauktioner her

Foruden Kingoauktioner har vi www.kingounika.dk der sælger det værdifulde inventar vi ikke kunne afsætte i auktionsperioden. Desuden er det platformen som vi sælger byggematerialer igennem også.
Vi har store lagerfaciliteter til at lægge kvalitetsbyggematerialer sikker på lager til specifikke kunder eller blot at en vis volumen er opnået for at gøre fraktionen attraktiv at bygge med i større skala.
Konstruktionstræ i store dimensioner er noget vi oplever stort afsæt i men også mere komplicerede produkter som lagerhaller ser vi genbrugspotentialer i.

Certifikat 2022 Iso 14001 Dk

Certificeret styring og kontrolleret indvendig rydning

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) samt Arbejdsmiljøledelse (DS/ISO 45001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsaneringer udføres korrekt.

Med Kingos certificerede ledelsessystem er Bygningsstyrelsen sikret en ensartethed i udførelsen med faste procedurer og registreringer. Og samtidig sikrer det, at alle love og regler som minimum bliver overholdt. Ledelsessystemet sikrer også, at alle afvigelser bliver registreret og bearbejdet med fokus på at afhjælpe og forebygge afvigelsen.

Læs mere om vores certificeringer her

Kvalitetsstyring og dokumentation i praksis

Til at dokumentere kvaliteten i vores arbejde benytter vi Inspectly, som er et online system, hvor alle registreringerne på projektet opsamles digitalt med mobiltelefon eller tablet og er tilgængelige løbende under hele projektet.

Alle processer registreres med datoer for udført arbejde og tilhørende relevante fotos.

Kingo har sammen med udbyderen af Inspectly udviklet en særlig systemopsætning til brug for miljøsanerings- og nedrivningsprojekter.

Fra Inspectly udtrækker vi data i rapporter, der løbende vil være tilgængelige for bygherren. Det er også muligt at give bygherren direkte adgang til Inspectly online, så der løbende kan følges med i vores kvalitetsarbejde på entreprisen.

Vi bruger også Inspectly til at registrere på vores egne sikkerhedsrunderinger med kontrolskemaer samt fotos af de sikkerhedsmæssige forhold, hvilket er nyttige informationer til de faste sikkerhedsmøder.

Sikring af fuld sporbarhed på affaldsfraktioner

I Inspectly registrerer vi de nedbrudte materialer og affaldet med digitale køresedler. Sammen med firmaet Exigo A/S har vi udviklet et digitalt affaldsregistreringssystem, der sammenkører data fra Inspectly og digitale vejesedler, som vi modtager fra affaldsmodtagerne. Herved har vi fuld sporbarhed i affaldsstrømmene. Vi kan således løbende udtrække mængder, så byggeledelsen kan følge med i, at affaldshåndteringen lever op til myndighedernes krav til bygherren.