1. Forside
  2. · Nedrivning

Nedrivning / nedbrydning til tiden – skal du have renoveret en bygning, eller ønsker du hele bygningen fjernet?

Kingo Isometric 03 Small

Kingo håndterer nedrivningsopgaver i hele Danmark (og på Grønland). Med brede nedbrydningskompetencer og med en solid maskinpark kan vi tilbyde moderne, veldokumenterede nedrivningsprocesser – med respekt for mennesker, miljø og klima og leveret til aftalt tid. Vi kalder det for cirkulær nedrivning.

Vi har specialiserede afdelinger til at varetage bestemte typer af nedrivningsopgaver, hvor fællesnævneren er, at Kingo går til projekterne med faguddannede folk, der forsvarligt miljøsanerer farlige stoffer i bygninger.

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) samt Arbejdsmiljøledelse (DS/ISO 45001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsanering udføres korrekt.
Læs mere om vores miljøhåndtering og få viden om, hvilke stoffer der ofte optræder i den danske bygningsmasse her.

Cirkulær nedrivning tager højde for mennesker, miljø og klima

Genanvendelse Og Co2 Besparelse

At tænke cirkulært og bæredygtigt i vores nedrivningsarbejde ligger på rygraden af vores professionelle nedrivere.

Kingo er frontløber på selektiv nedrivning og ønsker, at nedrivnings- og faktisk hele byggebranchen rykker i en retning, hvor endnu flere genbrugte byggematerialer bibeholdes og benyttes i nye projekter.

Kingo har fokus på, at vi skal have mest mulig værdi ud af de nedrivningsprojekter, vi arbejder med. Det betyder, at vi tager materialerne selektivt / nænsomt ned, så de kan genbruges, og dér, hvor genbrug ikke er muligt, finder vi de løsninger inden for genanvendelse, der giver størst værdi.

Med en miljøsaneret bygning, fri for miljøfarlige stoffer, kan vi forsvarligt udføre selektive nedrivninger, så vi sikrer en lang række byggematerialer til genbrug i nye byggeprojekter.

Sammen med vores kunder flytter vi konstant barren for, hvor mange materialer vi kan videreføre direkte til nye byggeprojekter. Genbrugte byggematerialer sparer byggebranchen for store mængder CO2e til gavn for klimaet, DGNB-processen og LCA-beregningerne.

Ca. 95% af alle de byggematerialer, Kingo håndterer, holder vi i byggebranchens værdikæde som genanvendelse til produktion af nye materialer. Det kan være beton, der knuses og går som tilsæt til ny betonproduktion eller træ, der knuses til spånprodukter mf.

Vi søger konstant at øge mængden af direkte genbrug – hvor fx en mursten genbruges som en hel sten i et nyt byggeri - eller at spærtræ kan benyttes i nye konstruktioner – og hvorfor ikke genbruge en hel stålhal? Det er et område, der er i rivende udvikling, og for hver måned flytter mulighederne sig for tiden.
Her kan du finde et overblik over, hvordan vi arbejder med genbrug og genanvendelse.

En samarbejdspartner, der tager tidsplaner og deadlines seriøst – vi finder løsninger, der sikrer ønsket fremdrift i byggeprocessen

Indvendige Rum Efter Nedbrydning

I Kingo kombineres generationers erfaring med fleksibilitet og viljen til at finde løsninger, der gør, at vi håndterer udfordringer inden, de bliver til problemer og stopklodser.

Vi er gode til at sætte vores erfaring i spil til at spotte og pointere udfordringer på forkant. Det kombinerer vi med et kæmpe netværk af samarbejdspartnere, som vi trækker på, så vi matcher opgaverne ved at mande op eller ned. Vi kan løse meget med den rette mængde manpower.

Vores maskinpark er stor og fordelt strategisk i Danmark, så vi kan trække grej ind flere steder til vores projekter i hele landet. Og vores projekter rækker også udover landets grænser.

Dagligdagen på vores nedrivningspladser er præget af planlægning med overordnede tidsplaner, som er delt ned i ugetidsplaner, da vi ved, at der ofte er behov for at foretage justeringer i arbejdet undervejs i takt med, at bygningerne viser deres sande ansigter.

Opgavetyper som lufthavne, kraftværker, raffinaderier, butikscentre, erhvervsdomiciler mv., hvor vi ikke må forstyrre den daglige drift, kræver fleksibilitet til at kunne organisere natarbejde eller weekendarbejde.

Der er ofte også et nabolag, der skal tages hensyn til, så der ikke opstår unødige dilemmaer, der forsinker processen. Her giver det os en stor fordel, at vi har ballasten fra lignende sager, vi har løst. Det bringer os på forkant dels i vores egen håndtering og dels med tanke på den rådgivning, vi kan videregive til vores kunder og samarbejdspartnere.

Den gode og konstruktive dialog er en af grundpillerne i vores projekter – vi starter opgaver op med vores kunder, hvor vi løser dem i fællesskab. Her er åben dialog nøglen til, at processer bliver på sporet.