Pic004
 1. Forside
 2. · Om Kingo
 3. · Kingos historie

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

KINGOS HISTORIE

Kingo blev stiftet af Jens Kingo Carlsen i 1955. Det var i efterkrigsårene, hvor der for alvor var ved at komme gang i hjulene. Der var meget, som skulle ændres. Nye boliger og veje skulle der til, og meget af det, der var i vejen for denne udvikling, skulle ryddes væk.

Under disse gunstige vilkår startede nedbrydningsfirmaet i februar måned 1955. Det var, som al begyndelse, småt. Alt arbejde foregik ved håndkraft, de få maskiner, som var på markedet, var for størstepartens vedkommende uegnede til nedbrydningsarbejder.

I 1955 var en ugeløn på 150,00 kr., og der var et stort udbud af virkelig god arbejdskraft. Derfor opstod det mærkelige forhold, at en nedbrydningsentreprenør betalte penge for at få lov til at udføre arbejdet. Selv bygninger, som henlå i ruiner betalte man flere hundrede kroner for at overtage til nedbrydning. Var det gode bygninger, kunne prisen blive mange tusinde kroner. Det var enormt spændende at overvære disse licitationer, hvor man kunne blive den store taber, blot der var skrevet en krone eller mindre for lidt på prisen. Der kunne tit være op til 20 bydende på en enkelt ejendom.

1. generationsskifte

Jens Kingo Carlsen drev firmaet frem til 1970, hvor sønnen Vermund og hans hustru Ida trådte til som medejere af virksomheden. Ved denne lejlighed blev virksomheden omdannet til et aktieselskab og skiftede navn fra Kingo Carlsen til Kingo Karlsen A/S. Ændringen fra C til K i efternavnet skyldes, at Vermund er døbt Karlsen, og derfor fandt man det mere korrekt at benytte dette efternavn.

På trods af vanskelige tider med en kradsende oliekrise, var man i starten af 70'erne i stand til at øge omsætningen betydeligt.

2. generationsskifte

I 1996 overtog sønnen Thomas Kingo Karlsen driften af firmaet, og i 1999 gennemførtes det økonomiske generationsskifte fuldt ud. Ligesom ved første generationsskifte kom der nye øjne på driften med en forøgelse af omsætningen til følge.

Genbrug af byggematerialer

Kingo har gennem alle årene solgt genbrugsmaterialer fra nedbrydninger i sit genbrugsbyggemarked. Fra 2008 fokuserede man på salg af døre og vinduer og fra 2009 også på ledhejseporte til garager.

I april 2010 blev denne del af forretningen udskilt i en selvstændig virksomhed, Kingo-Byg A/S, som købte og solgte nye og brugte døre og vinduer og forhandlede porte.

Kingo-Byg A/S flyttede samtidig til nye og større faciliteter i Thorning mellem Silkeborg og Viborg. Omtrent samtidig flyttede Kingo Karlsen A/S sit domicil til nyt byggeri på F.L. Smidths Vej 17 i Silkeborg.

Succes på alle forretningsområder, og deraf øget kendskab, gav en potentiel mulighed for forveksling af de to virksomheder. Derfor skiftede Kingo-Byg A/S navn til Bango A/S i efteråret 2010.

Kingo bliver landsdækkende

I 2006 åbnede Kingo en afdeling i Gadstrup på Sjælland for at styrke positionen i Østdanmark. I 2015 flyttede den hurtigt voksende afdeling ind i et nybygget domicil på samme adresse. Kort efter i januar 2017 overtog Kingo NKIs gamle modtageplads i Aalborg Øst, hvor vi også lejer kontorfaciliteter. I 2018 åbnede vi nyt kontor i Odense og i 2019 i Esbjerg. I 2020 erhvervede vi JM Dansk Betonboring A/S samt Brandt Diamant A/S, som fokuserer på boring og skæring i beton.

Ny selskabsstruktur 

I januar 2018 besluttede man at opdele nedbrydningsaktiviteter og recycling i to selskaber med henblik på at øge udviklingen af begge områder. Kingo Karlsen A/S varetager stadig nedbrydningsopgaverne, mens Kingo Recycling A/S varetager genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald.

I januar 2019 blev Bango A/S et selvstændigt selskab med Uffe Karlsen som administrerende direktør.

Kingo styrker ledelsen

Thomas Kingo Karlsen (nuværende ejer og tidligere adm. direktør) valgte per 1. september 2020 at give stafetten videre til ny adm. direktør i Kingo, Michael Kamstrup Søndergaard.

Thomas Kingo Karlsen har i 24 år succesfuldt videreført og videreudviklet Kingo til den virksomhed, den er i dag.

Kingo i dag

Kingo Karlsen A/S er i dag en helt anderledes virksomhed, end da Jens Kingo Carlsen gik i gang med koben, hammer og barkede næver, eller da Vermund Karlsen lige indtrådt i firmaet i 1970 var med til at købe den første gravemaskine. Men ånden fra dengang lever dog videre, idet der stadig lægges stor vægt på at være ordholdende og seriøs.


Miljø og genbrug fylder også i dag som dengang. Kingo arbejder målrettet på at styrke og udvikle genbrug af byggematerialer. Det gøres gennem information til markedet ved at deltage i messer og holde oplæg samt gennem fagpressen og de sociale medier.


Der arbejdes også på det reelle genbrug af byggematerialer hvor nye teknikker opfindes til at sikre materialerne så de er direkte anvendelige og der arbejdes også med at emballere materialerne så der tager hensyn til den næste håndværker i værdikæden.

Læs mere om hvordan vi arbjeder med genbrug og genanvendelse her

Sådan så nedrivning ud i gamle dage

 • Bro1
 • Bro2
 • Groennegade1
 • Groennegade2
 • Groennegade3
 • Kaserne1
 • Kaserne2
 • Silo1
 • Silo2
 • Silo3
 • Silo4
 • Silo5
 • Silo6