Kingos historie

1955

Jens Kingo Carlsen

Håndkraft​​

 

1970

Vermund Karlsen

Maskiner og sprængning

 

1996

Thomas Kingo Karlsen

Miljø

 

Nedbrydning med håndkraft og knofedt

Kingo blev stiftet af Jens Kingo Carlsen i 1955. Det var i efterkrigsårene, hvor der for alvor var ved at komme gang i hjulene. Der var meget, som skulle ændres. Nye boliger og veje skulle der til. Og meget af det, der var i vejen for denne udvikling, skulle ryddes væk.

Under disse gunstige vilkår startede nedbrydningsfirmaet i februar måned 1955. Det var, som al begyndelse, småt. Alt arbejde foregik ved håndkraft, de få maskiner, som var på markedet, var for størstepartens vedkommende uegnede til nedbrydningsarbejder.

I 1955 var en ugeløn på 150,00 kr., og der var et stort udbud af virkelig god arbejdskraft. Derfor opstod det mærkelige forhold, at en nedbrydningsentreprenør betalte penge for at få lov til at udføre arbejdet. Selv bygninger, som henlå i ruiner betalte man flere hundrede kroner for at overtage til nedbrydning. Var det gode bygninger, kunne prisen blive mange tusinde kroner. Det var enormt spændende at overvære disse licitationer, hvor man kunne blive den store taber, blot der var skrevet en krone eller mindre for lidt på prisen. Der kunne tit være op til 20 bydende på en enkelt ejendom.

1. generationsskifte

Jens Kingo Carlsen drev firmaet frem til 1970, hvor sønnen Vermund og hans kone Ida trådte til som medejere af virksomheden. Ved denne lejlighed blev virksomheden omdannet til et aktieselskab og skiftede navn fra Kingo Carlsen til Kingo Karlsen A/S. Ændringen fra C til K i efternavnet skyldes at Vermund er døbt Karlsen, og derfor fandt man det mere korrekt at benytte dette efternavn.

På trods af vanskelige tider med en kradsende oliekrise, var man i starten af 70'erne i stand til at øge omsætningen betydeligt.

2. generationsskifte

I 1996 overtog Vermunds søn Thomas Kingo Karlsen driften af firmaet, og i 1999 gennemførtes det økonomiske generationsskifte fuldt ud. Ligesom ved første generationsskifte kom der nye øjne på driften med en forøgelse af omsætningen til følge.

Genbrug af byggematerialer

Kingo har gennem alle årene solgt genbrugsmaterialer fra nedbrydninger i sit genbrugs-byggemarked. Fra 2008 fokuserede man på salg af døre og vinduer og fra 2009 også på ledhejseporte til garager.

I april 2010 blev denne del af forretningen udskilt i en selvstændig virksomhed, Kingo-Byg A/S, som købte og solgte nye og brugte døre og vinduer, og forhandlede porte.

Kingo-Byg A/S flyttede samtidig til nye og større faciliteter i Thorning mellem Silkeborg og Viborg. Omtrent samtidig flyttede Kingo Karlsen A/S sit domicil til nyt byggeri på F.L. Smidths Vej 17 i Silkeborg.

Succes på alle forretningsområder, og deraf øget kendskab, gav en potentiel mulighed for forveksling af de to virksomheder. Derfor skiftede Kingo-Byg A/S navn til Bango A/S i efteråret 2010.

Kingo i dag

Kingo Karlsen A/S er i dag en helt anderledes virksomhed, end da Jens Kingo Carlsen gik i gang med koben, hammer og barkede næver, eller da Vermund Karlsen lige indtrådt i firmaet i 1972 var med til at købe den første gravemaskine. Men ånden fra dengang lever dog videre, idet der stadig lægges stor vægt på at være ordholdende og seriøs.

Kingo har adskillige gravemaskiner og nedbrydningsrobotter, som gør virksomheden i stand til at gennemføre nedbrydningsarbejde af enhver art. Lige fra små ændringer i eksisterende bygninger til totalnedbrydninger af kraftværker.

Ud over nedbrydningsarbejdet dækker Kingos aktiviteter ligeledes modtagelse af jord til rensning samt salg af bl.a. grus fra knusning af modtagne materialer som beton og tegl.

Kingo er landsdækkende

Kingo udfører nedbrydningsarbejde i hele Danmark, og i 2006 åbnede vi en afdeling i Gadstrup på Sjælland for at styrke positionen i Østdanmark. I 2015 flyttede den hurtigt voksende afdeling ind i et nybygget domicil på samme adresse.

I januar 2017 overtog Kingo NKIs gamle modtageplads i Aalborg Øst. Vi lejede kontorfaciliteter lige ved siden af og var dermed etableret i Nordjylland med både plads og nedbrydningsafdeling.

I 2018 har vi åbnet nyt kontor i Odense på Fyn, hvorfra vi styrer lokale sager i tæt samarbejde med vores fynske kunder.

Sådan så nedbrydning ud i gamle dage

 • Bro 1
 • Bro 2
 • Grønnegade 1
 • Grønnegade 2
 • Grønnegade 3
 • Kaserne 1
 • Kaserne 2
 • Silo 1
 • Silo 2
 • Silo 3
 • Silo 4
 • Silo 5
 • Silo 6