Raadgivning
  1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Miljøkortlægning
KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

MILJØKORTLÆGNING

Kingo har i mange år fjernet miljøfarlige stoffer fra bygninger. Vores erfaring har ikke bare gjort os til specialister i at fjerne disse, men også i at lokalisere dem - herunder også de skjulte forekomster, som først opdages under selve nedrivningen. Det betyder, at du som kunde får den mest optimale rådgivning samt et realistisk overblik over økonomien. Ved at få udarbejdet en grundig miljøkortlægning før nedbrydning sikres mennesker og miljø bedst muligt, og samtidig begrænses uforudsete omkostninger i løbet af nedbrydningsprojektet.

Kingo har erfaring med materialeprøvetagning af:

  • Asbest
  • PCB
  • Klorerede paraffiner
  • PAH (tjærestoffer)
  • Tungmetaller herunder bly

Kingo udfører også renhedskontrol efter saneringsarbejde herunder målinger af asbest i luft (asbestluftmåling) og støv (asbestgelprøver). Prøverne udtages med professionelt udstyr og opbevares sikkert i lufttætte poser, inden de sendes til analyse på et akkrediteret laboratorie.

Kingo har bl.a. udført miljøkortlægning af Hangar 1 i Københavns Lufthavn, Munkebjergparken i Odense, Neckelmann i Silkeborg samt af adskillige private boliger.

Gennemskuelig miljøkortlægningsrapport klar til brug

Som dokumentation for vores arbejde modtager du en miljøkortlægningsrapport, som kan bruges til udbudsmateriale til nedbrydnings- eller renoveringsentrepriser samt anmeldelse af affald til kommunen.