Ressourcekortlægning_billedfrise_2
  1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Ressourcekortlægning
Vil du høre mere, eller ønsker du en uforpligtende gennemgang af mulighederne i dit projekt, så kontakt:
Michael D Enevoldsen Sh
Michael Dahl Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

RESSOURCEKORTLÆGNING

Ved at du tænker ressourcekortlægning ind i planlægningsfasen så tidligt som muligt, kan du reducere dit ressourcespild betydeligt. Ressourcekortlægningen hjælper dig med at formulere ønsker og mål for, hvordan du vil udnytte dine ressourcer, og så er det også meget nemmere at få det indarbejdet i budget og tidsplan.

Kingo arbejder målrettet på at fremme genbrug af byggematerialer. Derfor har vi stor viden om, hvordan byggematerialerne hænger sammen, og vi ved hvilke materialer, der kan skilles ad og nedtages uden, at materialernes egenskaber forringes, samt hvilke materialer, der kræver mere tid og hvilke materialer, der ikke kan sikres til genbrug. Det er en viden og erfaring, vi har opnået gennem mange års målrettet udviklingsarbejde inden for genbrug af byggematerialer.

Vores erfaring er med til at sikre dig den mest optimale rådgivning om hvilke materialer fra dit byggeri, der rent faktisk kan sikres, samt et realistisk overblik over tidsforbrug og økonomi. En grundig ressourcekortlægning giver dig et katalog over de materialer, der med fordel kan indbygges i nye projekter.

De kommende genbrugsbyggematerialers tekniske og miljømæssige kvalitet skal fastslås.

Den tekniske kvalitet hænger sammen med om genbrugsbyggematerialerne kan tages ned uden, at materialet beskadiges eller svækkes. Det kan også være nødvendigt at lave en prøvenedtagning, hvor enkelte materialer nedtages til prøvning og vurdering.

For at fastslå den miljømæssige kvalitet anbefaler vi, at du først får udarbejdet en miljøkortlægning, så du ved, om genbrugsbyggematerialerne er lige til at bruge, eller om nogle af materialerne indeholder stoffer, der gør, at materialet enten skal afrenses eller rengøres først, eller om de ikke kan genbruges.

Du kan læse mere om kortlægning af miljøfarlige stoffer her

Du kan læse mere om, hvad vi tilbyder i forbindelse med udarbejdelse af en miljøkortlægning her

Selektiv nedrivning_bygherre_genbrugstømmer

Gennemskuelig ressourcekortlægningsrapport klar til brug

Hos Kingo starter vi processen med en grundig snak med dig, hvor vi får afklaret formålet med ressourcekortlægningen med dig. Sammen afklarer vi ønsker til økonomi, tid, genbrug og genanvendelse. Efterfølgende indsamler vi dokumentation på bygningen, før vi foretager en grundig fysisk gennemgang, registrering og billeddokumentation af bygningen og byggematerialerne heri.

Det hele samles i en ressourcekortlægningsrapport, som du blandt andet kan bruge til udbudsmateriale til nedbrydnings- eller renoveringsentrepriser. Rapporten kan også bruges i dialog med andre aktører i værdikæden som fx arkitekter, der kan tænke materialerne ind i kommende projekter, eller håndværkere, der skal bygge med materialerne.

I rapporten er de forskellige materialer dokumenteret med foto, samt hvor de er lokaliseret, hvilken type materiale, der er tale om, samt en beskrivelse af teknisk og miljømæssig kvalitet, forventet mængde, samt hvordan materialet kan sikres til genbrug.

Er Kingo inde over nedrivningen / renoveringen, kan vi også hjælpe med aftagere til de materialer, som du ikke selv ønsker at genbruge eller genanvende.

Se her hvis du vil vide mere om ressourcekortlægning

Nænsom nedrivning af den Blå Hal