1. Forside
  2. · Nyheder

NYHEDER

09. juli 2024
På Stoholm Teglværk iværksættes en ambitiøs transformation, hvor gamle bygninger møder nye tider. Under ledelse af HedeDanmark og med Kingos ekspertise i nøjagtig nedrivning skifter området karakter for at opfylde nutidens behov. Projektet omfatter både bevaring og fjernelse af strukturer, understreget af et stærkt fokus på genbrug og bevaring.
09. juli 2024
Renoveringen af Svanemølleviadukten ved Svanemøllen S-togsstation viser Kingos ekspertise i nøje planlagte infrastrukturprojekter. Med en stram tidsramme og komplekse, logistiske udfordringer sikrer projektet ikke blot en styrket bæreevne, men også øget sikkerhed for de mange daglige brugere. Kingo demonstrerer her en effektiv koordinering i udførelsen af kritiske opgaver under vedvarende trafik.
26. april 2024
Kingo Karlsen A/S har offentliggjort sit årsregnskab for 2023, hvor virksomheden præsenterer et resultat, der følger tidligere års positive udvikling. I en byggebranche præget af usikkerheder understreger et solidt positivt resultat, at Kingos retning inden for selektiv nedrivning er vejen frem.
21. marts 2024
Kingo Karlsen A/S er begejstrede for at offentliggøre, at den øverste ledelse styrkes af en prominent profil fra byggebranchen, med tilføjelsen af John Funch som ny Chief Operating Officer (COO). Denne strategiske beslutning signalerer en ny fase i Kingos engagement i kontinuerlig forbedring og kundecentreret projektudvikling.
19. marts 2024
En del nedrivninger af betonbygninger foretages ikke nødvendigvis ved endt levetid, men snarere ud fra behov, der har ændret sig. Det er bygninger, der er opført af betonelementer, som ofte har en lang restlevetid på nedrivningstidspunktet. I branchen arbejder vi på at fremme, at vi adskiller, nedtager og genbruger disse betonelementer direkte i nye byggerier - i stedet for blot at nedknuse dem. For her gemmer der sig en CO2-besparelse af dimensioner.
18. marts 2024
På en større tagrenovering har entrepriseleder Kenneth Skovgaard fra Kingo reduceret affaldsmængden mærkbart bare ved at se mulighederne i de materialer, der skal fjernes: Isoleringsbatts, der kan pakkes på paller og sælges til direkte genbrug.
23. februar 2024
”Vores erfaringer fra nedrivning af Brorsonskolen i Varde er, at der opnås mere konkurrencedygtige priser, hvis der udarbejdes en detaljeret ressourcekortlægning og selvfølgelig, hvis vi kan påvise, at der er materialer af værdi, som nedbryderne kan videresælge”, udtaler Michael Meldgaard Thomsen, tegnestuechef og seniorprojektleder hos OJ Rådgivende Ingeniører (nu SWECO).
16. februar 2024
Genbrugsbyggematerialer bliver en vigtigere ressource i byggebranchen fremadrettet, og med nye tiltag som lov om selektiv nedrivning er det meget tæt på. Nedrivningsprojekter som Brorsonskolen i Varde Kommune viser vejen mod en mere ansvarlig og miljøvenlig byggepraksis.
15. februar 2024
I en tid, hvor vi har stort fokus på at genbruge eksisterende byggematerialer, er historien om nedtagne mursten fra Ellekonebakken i Viborg, der genbruges på Digtergangen i Aarhus, en inspirerende fortælling. Den illustrerer ikke kun en smart brug af ressourcer, men også en betydelig miljøgevinst på 75 tons CO2.
11. januar 2024
Årets eksterne audit i kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) er nu afsluttet.
22. december 2023
Når en bygning skal nedrives, opfattes den af mange som affald, vi skal af med. Men griber vi det rigtigt an, så er der tale om mange værdifulde ressourcer, som vi kan sikre til kommende byggerier.
21. december 2023
Selektiv nedrivning fremmer ressourceudnyttelse i byggeriet, og det hele sikres af en uvildig ressourcekoordinator med en standardiseret nedrivningsplan. Men hvordan og kan det mindske mængden af tømmer, der brændes? Og hvor stor er den mængde egentlig? Kan gammelt tømmer overhovedet genbruges? Og hvor findes det?
20. december 2023
Michael Kamstrup Søndergaard, CEO hos Kingo, opsummerer året i nedrivningsbranchen, kommer med et bud på branchens udvikling i 2024, og han har også en julegave til dig, der kan styrke byggeprojekter fra næste år.
17. november 2023
Skrotning af to store kedler i kedelcentralen på Hvidovre Hospital - et kompliceret indgreb i et anlæg i drift, der under ingen omstændigheder må blive påvirket af arbejdet med skrotningen. En opgave med varmt arbejde, udfordrende logistik og meget lidt plads at navigere på.
17. november 2023
Her får du et hurtigt overblik over Miljøministeriets udsendte informationer om selektiv nedrivning. Vi har ”oversat” deres udmeldinger til konsekvenser for fremtidige byggeprojekter og kommer med vores bud på de væsentligste nedslagspunkter, som du som bygherre skal forholde dig til.
06. november 2023
Vi er på besøg hos Næste, der efterspørger gode genbrugsbyggematerialer til deres produkter. De forventer at tidoble deres efterspørgsel i løbet af to år. Men hvordan kan de forvente en så stor stigning i produktionen, og hvordan tænker de, at materialerne kan sikres?
06. november 2023
Fagbladet 3F har i den seneste tid skrevet flere kritiske artikler om Nedrivningsbranchen og fokuseret på antallet af arbejdsmiljøpåbud, som Arbejdstilsynet har givet branchen siden 1. januar 2018.
26. september 2023
Fra 2025 skal byggeprocessen også indgå i beregningen af bygningens klimapåvirkning – LCA, og samtidig skærpes grænseværdierne. For dit byggeprojekt får det den betydning, at det bliver vigtigt at holde fokus på, hvor der kan reduceres i CO2-udledningen.
25. september 2023
Cirkulære byggematerialers sweet spot, for Middelfart Kommune, er, når der spares penge, ressourcer og en hel del CO2 ved at genbruge byggematerialer. Alt det fik Middelfart til at gå op i en højere enhed på projektet om Den Blå Hal.
25. september 2023
Selv en lille mængde eksisterende byggematerialer, der genbruges, er med til at reducere udledningen af CO2, og det her er en lille solstrålehistorie, hvor Odsherred Kommune har set værdien i et parti mursten og ønsker at sikre dem til genbrug.
03. maj 2023
I sit netop aflagte regnskab for 2022 kommer Kingo-koncernen ud med et positivt resultat på 20,2 mio. kr. før skat. På trods af en meget presset byggebranche, går Kingo-koncernen styrket ind i 2023 med en solid pipeline og et fortsat fokus på udvikling af driften.
09. marts 2023
Vil vi have grønnere kraftvarme, så skal en del af det gamle produktionsapparat fjernes. VEKS, Køge Kraftvarmeværk, har fået fjernet en utidssvarende kraftvarmeblok - den enhed, der producerer strøm og varme.
12. januar 2023
På en byggeplads i Billund står en afskrællet bygning. Her har Kingo nænsomt pillet alt nyttigt materiale ned, så det kan anvendes til enten direkte genbrug eller genanvendelse. Intet brugbart må gå til spilde.
13. december 2022
2022 er ved at runde af, og vi ser tilbage på et år, der har budt på utrolig spændende udvikling i byggebranchen, især indenfor genbrug og håndtering af miljøfarlige stoffer - med asbest der retmæssigt trak store overskrifter.
03. november 2022
Vi har afsluttet årets eksterne audit i kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse.
29. september 2022
Kingo har valgt at gå ind i virksomheden GreenDozer, som er en digital markedsplads til salg af brugte byggematerialer.
22. marts 2022
Kampagne med fokus på genbrug af byggematerialer
01. marts 2022
I sit netop aflagte regnskab for 2021 kommer Kingo Karlsen A/S ud med positivt resultat på bundlinjen. Det i et år, hvor egenkapitalen er blevet genskabt, likviditeten er solid, og investeringer i organisationen er foretaget. 2021 repræsenterer derfor på alle parametre et år, hvor virksomheden er tilbage på sporet efter et turbulent 2020.
28. februar 2022
På den 70.000 m2 store Aarhus-ikoniske Trælastgrund ved Ringgadebroen er forberedelserne til udviklingen af et nyt byområde i fuld gang. Alle materialer fra de eksisterende bygninger, som er egnet til genbrug, bliver kortlagt.