Billedfrise_Brorsonskolen_usikkerhed økonomi
 1. Forside
 2. · Nyheder
 3. · 2024
 4. · Brorsonskolen usikkerhed økonomi
Fik 25% besparelse i sidegevinst, da den økonomiske risiko ved genbrug af byggematerialer blev fjernet
23. februar 2024
Vil du høre mere, eller ønsker du en uforpligtende gennemgang af mulighederne i dit projekt, så kontakt:
Michael D Enevoldsen Sh
Michael Dahl Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

”Vores erfaringer fra nedrivning af Brorsonskolen i Varde er, at der opnås mere konkurrencedygtige priser, hvis der udarbejdes en detaljeret ressourcekortlægning og selvfølgelig, hvis vi kan påvise, at der er materialer af værdi, som nedbryderne kan videresælge," udtaler Michael Meldgaard Thomsen, tegnestuechef og seniorprojektleder hos OJ Rådgivende Ingeniører (nu SWECO).

Michael Meldgaard Thomsen fortsætter:

"Udover muligheden for gensalg af materialer er den detaljerede ressourcekortlægning med til at fjerne risici og usikkerheder i projektet samt grundlag for detaljeret planlægning af selve nedrivningsprocessen.”

Økonomisk risiko - en udfordring med potentiale

Når det kommer til genbrugsbyggematerialer, kan den økonomiske usikkerhed resultere i, at materialerne ikke bliver taget nænsomt ned til genbrug. Nedrivningsvirksomheden står ofte med spørgsmål som:

 • Kan materialerne sælges, når de er taget ned, eller bliver de ekstra omkostninger til håndteringen bare en økonomisk belastning på projektet?

 • Vi har en køber, men kan pengene holdes hjemme på nedtagningen?

 • Hvad nu, hvis vi alligevel ikke kan tage materialerne ned uden, at de tager skade?

I forbindelse med nedrivning af Brorsonskolen i Varde erfarede Varde Kommune og OJ Rådgivende Ingeniører (nu SWECO), at de, ved at fjerne nedrivningsfirmaets økonomiske usikkerhed, opnåede en markant besparelse på omkostningen til nedrivningen af skolen samtidig med, at de sikrede sig genbrugsbyggematerialer til en på forhånd kendt pris. Men hvordan?

Brorsonskolen_spær1

Strategier for risikohåndtering bygget på erfaringer fra Brorsonskolen

Varde Kommune og OJ Rådgivende Ingeniører håndterede denne risiko ved at udarbejde et omfattende katalog over materialekøb fra nedrivningen af Brorsonskolen. Dette katalog indeholder ikke kun beskrivelser af materialerne og deres ønskede behandling, men også en klar prisfastsættelse. Dette træk eliminerer noget af den økonomiske usikkerhed for nedrivningsfirmaet, idet mængder og priser for genbrugsmaterialerne er fastlagt på forhånd.

Michael Meldgaard Thomsen, tegnestuechef og seniorprojektleder hos OJ Rådgivende Ingeniører fortæller:

”Vi indhentede overslagspriser, inden vi gik i gang med at lave kortlægningen. Så udarbejdede vi denne meget detaljerede kortlægning, hvor vi redegjorde over for bygherren og den kommende nedriver, hvor meget værdi der egentlig var i den her Brorsonskole. Og da vi så fik kørt udbudsprocessen igennem, fik vi nogle priser ind, der overraskede os positivt.”

Selektiv nedrivning – måske den kommende nøgle til økonomisk succes

Michael Meldgaard Thomsen understreger vigtigheden af selektiv nedrivning og kunsten at mestre den:

”Virksomheder, der specialiserer sig i nøje nedtagning af materialer, viser sig at være betydeligt billigere end dem, der ikke har denne ekspertise. Dette fremhæver, hvordan effektivitet og omhu ved nedrivning kan oversættes til økonomisk gevinst, både for bygherren og nedrivningsfirmaet.”

Efter udsendelsen af tilbudsmaterialet med ressourcekortlægningen og materialekøbskataloget fik Varde Kommune tilbud, der var mere end 25% lavere end de oprindelige overslagspriser. Ud over bedre priser har Varde Kommune nu et lager af genbrugsbyggematerialer af høj kvalitet med et CO2e-aftryk på 0%, som de allerede er begyndt at bruge af.

Læs mere om selektiv nedrivning her.

Brorsonskolen_loftspær

Succesfulde projekter fødes, når der skabes klarhed gennem dialog og ansvarsfordeling

En afgørende komponent for at undgå økonomiske udfordringer er tydelig kommunikation og ansvarsfordeling. Ifølge Michael Meldgaard Thomsen er det essentielt at etablere en klar dialog med bygherren fra starten. Projekter, hvor alle er med på, at det er et samarbejde, og at alle indgår i et partnerskab om projektet, har større succes. Vi skal have klare aftaler om hvem, der har ansvar og risiko for hvad.

Bygherreleverancer reducerer usikkerhed

Når bygherren får ressourcekortlagt alle eksisterende bygninger, der skal renoveres eller nedrives, så kan han reducere en stor økonomisk usikkerhed for sig selv. Med klarhed over hvilke genbrugsbyggematerialer, der findes og hvor, er det muligt at udarbejde en tidsplan, der sikrer de rigtige materialer til kommende projekter. Og så er der jo også mulighed for at få klarhed over prisen for materialerne, inden projektet med opbygning starter.

Det er en god ide at få aftalt ”hvad nu hvis” med din nedriver. Forskellige forhold kan resultere i, at der enten kan sikres flere eller færre materialer end angivet i materialekøbskataloget. Så det kan være en god ide at aftale:

 • Om du vil aftage flere materialer, hvis de kan sikres.
 • Hvad er den økonomiske konsekvens, hvis mængden bliver mindre.
 • Skal nedriveren byde ind med materialer andet steds fra, hvis der er færre end ønsket.

Eksempler på udfald fra materialehøsten på Brorsonskolen - realiseret i forhold til ønsket:

Limtræ               63%

Stål                      93%

Belysning        100%

Mursten          121%

Tagsten              60%

Varde Kommune udlovede en dusør, hvis Kingo kunne indfri 70% af mængderne fra materialekøbskataloget, og den kom i hus.

Fremtiden er cirkulær, hvorfor det er nødvendigt at fremme brugen af genbrugsbyggematerialer

Trods usikkerhed med brugen af genbrugsbyggematerialer er det afgørende at forstå, at det er vejen frem mod en mere bæredygtig fremtid. Projektet med nedrivningen af Brorsonskolen i Varde demonstrerer ikke kun, hvordan økonomisk risiko kan mindskes, men også hvordan det kan føre til et succesfuldt og mere cirkulært resultat.

Bliv klogere på ressourcekortlægning.

Brorsonskolen_nedtagning af tagsten

5 enkle skridt til at minimere den økonomiske usikkerhed ved at arbejde med genbrugsbyggematerialer

 1. Få udarbejdet et detaljeret materialekatalog. Det skaber et klart og præcist overblik over, hvilke materialer og værdier du har til rådighed. Det fjerner stor usikkerhed, når du på forhånd ved, hvilke materialer du skal have tænkt ind i kommende projekter, samt hvilken rækkefølge materialerne skal sikres i.

 2. Prissæt de materialer du selv vil benytte. Det fjerner usikkerhed omkring indkøb af genbrugsbyggematerialer til dine fremtidige projekter, og du hjælper nedrivningsfirmaet i tilbudsfasen ved at fjerne usikkerhed omkring, hvorvidt materialerne kan afsættes og til hvilken pris.

 3. Prioriter selektiv nedrivning. Når du investerer i et samarbejde med et nedrivningsfirma, der har ekspertise i selektiv nedrivning, så er du sikker på et større udbytte af materialer til genbrug.

 4. Tydelig forventningsafstemning og ansvarsfordeling. Skab klare aftaler om mængder, og hvilken kvalitet genbrugsmaterialerne skal have. Aftal ”hvad hvis” – fx at materialerne alligevel ikke kan sikres til genbrug. Et godt tip er at have referencematerialer liggende, der viser det spænd, kvaliteten skal holde sig indenfor.

 5. Prioriter genbrugsbyggematerialer. Forstå vigtigheden af genbrugsbyggematerialer i opbygningen af en cirkulær og mere bæredygtig byggebranche. Vi kommer til at genbruge flere byggematerialer, og så længe du tager teten og selv sikrer dig alle de materialer, du råder over, har du også hånd i prissætningen.

Der kan også være usikkerhed og risiko omkring holdbarhed og bæreevne forbundet med brugen af genbrugsbyggematerialer. Læs her, hvordan det kan reduceres.

Brorsonskolen_træ