Brorsonskolen_materialer_billedfrise
 1. Forside
 2. · Nyheder
 3. · 2024
 4. · Brorsonskolen usikkerhed materialer
Lad os tale lidt lavpraktisk om risici ved genbrugsmaterialer
16. februar 2024
Vil du høre mere, eller ønsker du en uforpligtende gennemgang af mulighederne i dit projekt, så kontakt:
Michael D Enevoldsen Sh
Michael Dahl Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

Genbrugsbyggematerialer bliver en vigtigere ressource i byggebranchen fremadrettet, og med nye tiltag som lov om selektiv nedrivning er det meget tæt på. Nedrivningsprojekter som Brorsonskolen i Varde Kommune viser vejen mod en mere ansvarlig og miljøvenlig byggepraksis. Der er dog udfordringer, der kræver opmærksomhed, og i denne case præsenterer vi erfaringer, samlet til 5 håndgribelige handlinger, der hjælper dig som bygherre eller rådgiver til at navigere mere sikkert i genbrugsprocessen.

Overvind risikoen ved genbrugsbyggematerialer

Ved et nedrivningsprojekt som Brorsonskolen, hvor man vil genbruge materialer, skal bygherre forholde sig til den kvalitet, det er muligt at dokumentere for materialerne.

 • Hvor er det muligt og inden for bygningsreglementet at genbruge materialerne?
 • Kan materialerne opretholde den forventede levetid?
 • Hvis de skal bruges som bærende elementer, kan de så holde?

For at tackle disse udfordringer er det afgørende at implementere effektive strategier. Varde Kommune og OJ Rådgivende Ingeniører (nu SWECO) har udarbejdet et omfattende katalog over byggematerialer fra Brorsonskolen, der skal sikres til genbrug. Dette katalog indeholder ikke kun beskrivelser af materialerne og deres ønskede behandling, men også en klar prisfastsættelse. Udarbejdelsen af kataloget fjerner en del usikkerhed, fordi materialerne er blevet grundigt vurderet, og der foreligger nu en klar plan om hvad, der fremadrettet skal ske. Planen bruges som økonomisk aftalegrundlag med entreprenør, så økonomien fastholdes.

Risiko, usikkerhed og gevinst forbundet med den økonomiske side behandles i en selvstændig case, der er under udarbejdelse.

Michael Meldgaard Thomsen, tegnestuechef og senior projektleder hos OJ Rådgivende Ingeniører, påpeger vigtigheden af en detaljeret kortlægning, der klart kommunikerer værdierne i bygningen. Dette materialekøbskatalog fjerner bygherrens usikkerhed om hvilke værdier og muligheder, der er i den eksisterende bygning, og kataloget er også med til at vise nedrivningsfirmaet hvilke værdier, der er i projektet. Det fjerner ligeledes en stor usikkerhed over for nedrivningsfirmaet, da materialerne allerede er afsat på forhånd, prisen er fastsat, og tidsplanen tager højde for den tid, nænsom nedtagning tager.

En anden nøglefaktor er tydelig kommunikation og dialog mellem alle parter. Michael Meldgaard Thomsen fremhæver vigtigheden af at aftale ansvar og risikofordeling før projektets start.

”Det er en holdindsats, og vi bærer alle en del af risikoen og usikkerheden. Men genbrugsbyggematerialer indgår ofte som en bygherreleverance, derfor er det også meget vigtigt og afgørende, at vi får fastlagt hvem, der har ansvaret for de forskellige elementer som materialer, kvalitet, mængder og så videre,” fortæller Michael Meldgaard Thomsen, tegnestuechef og senior projektleder hos OJ Rådgivende Ingeniører.

Brorsonskolen_mursten

Kvaliteten på genbrugsbyggematerialer vurderes og testes

Bygningskonstruktør Per Jul Christiansen fra Varde Kommunes ejendomscenter fremhæver en generel bekymring for bygherrer, der vil bruge genbrugsbyggematerialer, og det er risikoen forbundet med bæreevnen. Denne bekymring underbygger vigtigheden af en omhyggelig vurdering og dokumentation af genbrugsbyggematerialernes egenskaber.

”De gule mursten fra Brorsonskolen bliver genbrugt til en facademur på en ny børnehave. Vi har taget prøvesten ud inden nedrivningen og fået dem testet, så vi er sikre på, at de kan holde den tid, de skal, og til det vejrlig, vi har i Danmark. Vi kan risikere en frostsprængning i en sten, men det kan også ske i en ny sten. Vi har derfor lidt ekstra mursten på lager, så eventuelle skader kan udbedres i forbindelse med den løbende vedligeholdelse,” siger bygningskonstruktør Per Jul Christiansen, Varde Kommunes ejendomscenter

Da murstenene skulle vurderes, blev en lokal murer spurgt, om han så et issue med at bygge med de gule genbrugsmursten. Mureren var helt med og havde ingen betænkeligheder. Et lavpraktisk træk til at fjerne noget af risikoen fra det næste led er at involvere dem i processen.

I forbindelse med ressourcekortlægningen er materialerne blevet vurderet grundigt blandt andet også mulighederne for at skille materialerne ad og nedtage dem uden, at de bliver skadet eller svækket. Her kan du hente god erfaring og sparring med et nedrivningsfirma, der har erfaring med selektiv nedrivning.

Brorsonskolen_ressourcekortlægning

Dokumentation kan sikre direkte genbrug

Det er også vigtigt at finde al tilgængelig dokumentation frem i form af tegninger, beregninger og lignende. I forbindelse med Brorsonskolen er der blandt andet sikret spær fra en nyere tagkonstruktion, hvor der var tilstrækkelig dokumentation til, at de kan blive direkte genbrugt som spær igen.

En mere cirkulær fremtid kræver handling nu

Brugen af genbrugsbyggematerialer er ikke kun en mulighed, men en nødvendighed for at opnå en mere cirkulær og mere bæredygtig byggebranche. Risici som økonomi og kvalitet kan overvindes gennem klare strategier, ansvarsfordeling og fokus på kvalitetssikring. Brorsonskolen i Varde Kommune tjener som et lovende eksempel på, hvordan bygherre, rådgiver og nedriver sammen kan lede vejen mod en mere cirkulær fremtid.

5 håndgribelige handlinger, der minimerer din usikkerhed med genbrugsbyggematerialer

 1. Find al eksisterende dokumentation frem som fx tegninger og beregninger. Det letter den efterfølgende vurdering af materialerne, og med den rette dokumentation kan du sikre materialer til direkte genbrug.

 2. Få udarbejdet en grundig ressourcekortlægning. Det giver dig et billede af hvilke værdier, du har i dine bygninger, og så får du også et overblik over, hvilke materialer du fremadrettet råder over.

 3. Inddrag et nedrivningsfirma i ressourcekortlægningen og gerne så tidligt som muligt i processen. Ud fra viden og erfaring kan nedriveren fortælle dig hvilke materialer, der kan skilles ad og sikres til genbrug uden, at de beskadiges. Nedriveren kan også give dig en tidsplan for sikring af genbrugsmaterialerne.

 4. Test materialerne, når det giver mening, og det kan fjerne usikkerhed.

 5. Klar kommunikation og ansvarsfordeling.

Risiko, usikkerhed og gevinst forbundet med den økonomiske side behandles i en selvstændig case, der er under udarbejdelse.