Ved spørgsmål kontakt
Daniel Andersen Sh
Daniel Andersen
Miljøkortlægning og screening, DGNB konsulent
2516 9118

DERFOR ER SKIMMELSVAMP FARLIGT

 • Øget forekomst af skimmelsvamp medfører hyppigere irritationssymptomer i øjne, næse, svælg men også hovedpine, træthed og hoste.
 • Personer med allergi og astma vil ofte opleve forværring af deres symptomer, hvis der er sporer eller hyfer af skimmelsvamp i indeklimaet.
 • 3% af befolkningen udvikler en egentlig allergi over for visse skimmelsvampe.

SKIMMELSVAMP

Skimmelsvampe er betegnelsen for en stor gruppe almindelige svampe, som gror på fugtige steder bl.a. i boliger, hvor der er forhøjet temperatur og luftfugtighed. Skimmelsvampe kan forårsage dårligt indeklima og forværre allergi. Skimmelsvampe formerer sig ved luftbårne sporer og ved mikroskopiske væksttråde (hyfer), som svæver i luft og med støv. Husstøvets indhold af skimmelsvampe regnes for en væsentlig kilde til irritation og allergisymptomer hos mennesker. Desuden kan skimmelsvampe være tegn på, at mere udbredte råd- og svampeskader er under udvikling.

HVORFOR ER SKIMMELSVAMP FARLIGT?

Hvis man i en længere periode bliver udsat for skimmelsvampe, kan det give irritationssymptomer i øjne, næse, svælg men også hovedpine, træthed og hoste. Personer med allergi og astma vil ofte opleve forværring af deres symptomer, og personer med lavt immunforsvar kan risikere infektioner i lungerne, hvis der er sporer eller hyfer af skimmelsvampe i indeklimaet.

Skimmelsvamp Er Farligt 1

HVOR FINDER MAN SKIMMELSVAMP?

 • Skimmelsvampe kræver fugt og organisk materiale for at vokse. Vandskadede el. kondenspåvirkede, tapetserede og gipsplade-dækkede vægge og lofter er ofte problematiske. Angreb på efterisolerede vægge forekommer også hyppigt.
 • I vådrum kan dårlig ventilation el. vandindtrængning fra utætte sammenføjninger ofte give fugt f.eks. i hulrum, hvorfra skimmelsvampe kan brede sig.
 • I rum med dårlig ventilation og dårligt isolerede vægge, kan der opstå kondens og forhøjet luftfugtighed, som er gode betingelser for skimmelsvampe. Typiske steder er kældre og depotrum, hvor en lugt af mug er en indikator for skimmelsvampe.
 • Skimmelsvampe i alm. støv har vist sig at være en risikofaktor - også i tørre perioder.
Illustration Af Skimmelsvamp I Huset 2

HVORDAN FJERNER MAN SKIMMELSVAMP?

 • Bygningens fugtforhold og eventuelle kuldebroer bør først klarlægges, så vækst af skimmelsvampe kan standses.
 • Tapet, gipsplader og isoleringsmateriale bør som regel fjernes.
 • Tilbageværende sunde bygningsdele f.eks. mursten, træværk og visse plader kan ofte renses helt ved brug af overhedet damp (MicroClean® metoden) efterfulgt af en særlig grundig rensning for svampesporer og hyfer.
 • Bygningsdelene genopføres, så fugt og kondens fremover undgås. Inventar, ventilationskanaler o.l., som kan have været forurenet med skimmelsvampe, renses og rengøres.

HVORDAN HÅNDTERER MAN AFFALDET?

Kasserede materialer håndteres og deponeres som andet bygningsaffald.

De personer, som nedbryder eller håndterer materialeangrebet af skimmelsvampe, skal bruge åndedrætsværn med specialfilter (P3).

KAN MAN SELV TAGE SIG AF MINDRE FOREKOMSTER AF SKIMMELSVAMP?

Mindre områder med skimmelsvampe kan renses og rengøres med almindelige rengøringsmidler, særligt hvis der er tale om uorganiske materialer som fliser, mursten, fuger, puds, eller små områder af tapet eller vægfilt, som midlertidigt har været udsat for forhøjet fugt.

EKSEMPLER PÅ FOREKOMSTER AF SKIMMELSVAMP

SKIMMELSVAMP I INDVENDIG ISOLERING

Kolde ydermure er i mange tilfælde blevet efterisoleret indvendigt med trælægter, mineraluld, dampspærre og gipsplader. Det giver ofte grobund for vækst af skimmelsvampe og senere angreb af råd.

Fugtskade i badeværelset FUGTSKADE I BADEVÆRELSET

Utæthed i et badeværelse kan medføre skimmelvækst i et tilstødende værelse og i etageadskillelsen. Skimmelsvampene kan fjernes med damprensning efter Micro Clean® metoden inden genopbygning af paneler, lofter m.v.

UTILSTRÆKKELIGT LUFTSKIFTE I LOFTSRUM

Manglende ventilering i et tagrum kan medføre udbredt skimmelvækst på tagkonstruktioner og give indeklimaproblemer i de underliggende rum. Damprensning efter Micro Clean® metoden kan fjerne skimmelsvampene, så beboerne igen kan opholde sig i huset uden gener.

LOVGIVNING

Du kan søge flere oplysninger om skimmelsvamp på følgende websider:

Sundhedsstyrelsen

Statens Byggeforskningsinstitut

www.skimmel.dk