Genbrugt Trae Web
  1. Forside
  2. · Om Kingo
  3. · CSR
  4. · Cirkulær økonomi

ØGET FOKUS PÅ RESSOURCEKNAPHED

I byggebranchen - og samfundet i det hele taget - oplever vi øget fokus på ressourceknaphed af jomfruelige materialer i naturen. Derfor eksperimenteres der også nu mere end nogensinde før i at omdanne udtjente bygninger til erstatningsprodukter for jomfruelige materialer – enten i fraktioner eller i form af direkte genbrug. Byggebranchen håndterer ca. 30 % af den samlede affaldsmængde i Danmark, hvilket stiller store krav til, at alle aktører aktivt bidrager til at tænke cirkulære økonomi ind i alle aspekter af forretningen.

CIRKULÆR ØKONOMI

Siden Kingo blev grundlagt i 1955, har cirkulær økonomi været nerven i vores forretning. I efterkrigstiden var der knaphed på ressourcer, hvilket betød, at der var penge i nænsomt at skille byggematerialer fra hinanden og sælge dem videre til direkte genbrug. Dengang fik man ikke betaling for at håndtere en nedrivningsopgave – man betalte for at få den. Det økonomiske udbytte lå i at videresælge materialerne.

Den måde at anskue værdien af materialer på har Kingo båret med sig i alle årene frem til i dag. For os er materialer ikke affald, men en økonomisk og miljømæssig ressource.

Hos Kingo afholder vi bl.a. onlineauktioner, hvor materialer fra vores nedrivningsopgaver bliver solgt på auktion. På den måde sikrer vi, at mest muligt af en bygning bliver genbrugt til gavn for miljøet. Læs mere om Kingoauktioner her: https://kingo.biz/ydelser/kingoauktioner/.

Kingo har ligeledes en webshop (Kingo Unika), hvor vi sælger brugte materialer og inventar fra vores nedrivningsopgaver. Besøg Kingo Unika her: https://kingounika.biz/.

I første halvår af 2021 omsatte Kingo for et syv-cifret beløb på genbrug af materialer gennem Kingoauktioner og Kingo Unika.

Kingo recycler 97 % af byggematerialerne.