Billedfrise_Selektiv nedrivning_bygherre
 1. Forside
 2. · Nyheder
 3. · 2023
 4. · Selektiv nedrivning_bygherre
Ny lov på vej om selektiv nedrivning - forstå konsekvenserne for dig som bygherre
17. november 2023

For mere information og vejledning om, hvordan du navigerer gennem selektiv nedrivning som bygherre:

Få en uforpligtende snak om dit projekt med
Michael D Enevoldsen Sh
Michael Dahl Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

Når selektiv nedrivning indføres, får du brug for:

 • En miljøkortlægning
 • En ressourcekortlægning
 • En miljø- og ressourcekoordinator
 • En standardiseret nedrivningsplan
 • En arkitekt og ingeniør, der har erfaring med genbrugsbyggematerialer
 • Et nedrivningsfirma, der kan nedtage materialerne nænsomt og sikre dem samt overholde retningslinjerne i selektiv nedrivning
 • Et nedrivningsfirma, der kan afsætte overskydende genbrugsbyggematerialer samt skaffe dem, der evt. skal suppleres med

Her får du et hurtigt overblik over Miljøministeriets udsendte informationer om selektiv nedrivning. Vi har ”oversat” deres udmeldinger til konsekvenser for fremtidige byggeprojekter og kommer med vores bud på de væsentligste nedslagspunkter, som du som bygherre skal forholde dig til.

Selektiv nedrivning - forståelse er nøglen

Den 26. september 2023 udsendte Miljøminister Magnus Heunicke en pressemeddelelse ”Gamle byggematerialer skal bruges igen”. Her står der følgende om indførelsen af selektiv nedrivning:

Lovforslaget forventes fremsat i december 2023, og det forventes sammen med bekendtgørelsesreglerne at træde i kraft 1. juli 2024.

Selektiv nedrivning er det styringsværktøj, der gennem genbrug og genanvendelse skal sikre, at affaldsmængderne ved nedrivning bliver mindsket betydeligt. Når en bygning nedrives efter principperne i selektiv nedrivning, så sikres det, at alle sundheds- og miljøfarlige stoffer afrenses og deponeres. De resterende byggematerialer nedtages omhyggeligt, adskilles og sorteres ved nedtagning, så vi sikrer, at de kan udnyttes og genanvendes maksimalt. Du kan med fordel gøre dig bekendt med denne tilgang og dens miljømæssige fordele.

Implementering af standardiserede nedrivningsplaner

De nye regler om selektiv nedrivning indebærer, at du som bygherre er ansvarlig for, at der udarbejdes og udfyldes en nedrivningsplan. Du bør sikre, at denne plan udarbejdes og omfatter detaljer om nedrivningens omfang, ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, da dette er afgørende for at opfylde kravene og fremme bæredygtighed.

Roller og ansvar i nedrivningsprojekter

Undgå tvivl om roller og ansvar. Det er essentielt at tydeliggøre ejer-  og projektforhold i nedrivningsplanen. Du bør være opmærksom på hvem, der er ansvarlig for affaldsproduktion, ejerskab af affaldet og de materialer, der skal genbruges og genanvendes samt opgaver som miljø- og ressourcekoordination. Materialer, der kan genbruges og genanvendes, skal som udgangspunkt blive på matriklen, og det er dit ansvar, at genbrugsbyggematerialerne bliver implementeret i det nye byggeri. Kan materialerne ikke genbruges i dit projekt, skal de sælges til genbrug i et andet projekt.

Du kan læse mere om dit generelle ansvar og dine pligter i forbindelse med nedrivning af dine bygninger her.

Selektiv nedrivning_bygherre_genbrugstømmer

Miljø- og ressourcekoordinator

Du skal udpege en kompetent miljø- og ressourcekoordinator, der varetager miljø- og ressourceaspekterne gennem hele nedrivningsprojektet. Miljø- og ressourcekoordinatoren skal sikre, at nedrivningsplanen udfyldes korrekt, og at projekterende og udførende entreprenører arbejder i overensstemmelse med planen. Og det er denne funktion, der sikrer, at alle materialer, der er egnet til genbrug, også bliver genbrugt.

Miljø- og ressourcekortlægning

Selektiv nedrivning kræver en grundig screening og kortlægning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt ressourcer. Dette kan udføres af specialiserede fagfolk, men du skal sikre, at disse opgaver indarbejdes som en del af nedrivningsplanen.

Læs mere om miljøfarlige stoffer her.

Kommunikation og samarbejde

Åben og klar kommunikation er afgørende. Du bør etablere effektiv kommunikation med alle interessenter, herunder entreprenører, specialister og myndigheder. Samarbejde mellem alle parter er nøglen til at opfylde de nye regler og skabe succesfulde selektive nedrivningsprojekter.

Vores bud på en optimal selektiv nedrivning:

 • Byggematerialerne miljø- og ressourcekortlægges så tidligt som overhovedet muligt. Optimalt ved første overvejelse om, at bygningen skal nedrives.
 • Standardiseret nedrivningsplan udarbejdes.
 • Kortlægningen deles med arkitekter og ingeniører tidligt i processen. Dette skal sikre, at så mange genbrugsbyggematerialer som muligt genbruges/genanvendes i det kommende byggeri på matriklen.
 • Øvrige rene byggematerialer afsættes til anden side.
 • Bygningen miljøsaneres.
 • Materialer til genbrug udtages nænsomt og sikres til de næste håndværkere i værdikæden.
 • Bygningen nedrives, så genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse optimeres.

Afsluttende tanker

Du bør være forberedt på en forandret dynamik i nedrivningsprojekter. De nye regler er designet til at fremme genbrug og genanvendelse og ved at omfavne dem, kan du aktivt bidrage til en grønnere byggebranche. Se de nye regler som en mulighed for at skabe positive forandringer og bevæg dig mod en mere bæredygtig fremtid for byggeriet.

Vi står som altid klar til at give råd og vejledning eller at yde konkret udførelse, så tøv endeligt ikke med at række ud til os.