1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2023
22. december 2023
Når en bygning skal nedrives, opfattes den af mange som affald, vi skal af med. Men griber vi det rigtigt an, så er der tale om mange værdifulde ressourcer, som vi kan sikre til kommende byggerier.
21. december 2023
Selektiv nedrivning fremmer ressourceudnyttelse i byggeriet, og det hele sikres af en uvildig ressourcekoordinator med en standardiseret nedrivningsplan. Men hvordan og kan det mindske mængden af tømmer, der brændes? Og hvor stor er den mængde egentlig? Kan gammelt tømmer overhovedet genbruges? Og hvor findes det?
20. december 2023
Michael Kamstrup Søndergaard, CEO hos Kingo, opsummerer året i nedrivningsbranchen, kommer med et bud på branchens udvikling i 2024, og han har også en julegave til dig, der kan styrke byggeprojekter fra næste år.
17. november 2023
Skrotning af to store kedler i kedelcentralen på Hvidovre Hospital - et kompliceret indgreb i et anlæg i drift, der under ingen omstændigheder må blive påvirket af arbejdet med skrotningen. En opgave med varmt arbejde, udfordrende logistik og meget lidt plads at navigere på.
17. november 2023
Her får du et hurtigt overblik over Miljøministeriets udsendte informationer om selektiv nedrivning. Vi har ”oversat” deres udmeldinger til konsekvenser for fremtidige byggeprojekter og kommer med vores bud på de væsentligste nedslagspunkter, som du som bygherre skal forholde dig til.
06. november 2023
Vi er på besøg hos Næste, der efterspørger gode genbrugsbyggematerialer til deres produkter. De forventer at tidoble deres efterspørgsel i løbet af to år. Men hvordan kan de forvente en så stor stigning i produktionen, og hvordan tænker de, at materialerne kan sikres?
06. november 2023
Fagbladet 3F har i den seneste tid skrevet flere kritiske artikler om Nedrivningsbranchen og fokuseret på antallet af arbejdsmiljøpåbud, som Arbejdstilsynet har givet branchen siden 1. januar 2018.
26. september 2023
Fra 2025 skal byggeprocessen også indgå i beregningen af bygningens klimapåvirkning – LCA, og samtidig skærpes grænseværdierne. For dit byggeprojekt får det den betydning, at det bliver vigtigt at holde fokus på, hvor der kan reduceres i CO2-udledningen.
25. september 2023
Cirkulære byggematerialers sweet spot, for Middelfart Kommune, er, når der spares penge, ressourcer og en hel del CO2 ved at genbruge byggematerialer. Alt det fik Middelfart til at gå op i en højere enhed på projektet om Den Blå Hal.
25. september 2023
Selv en lille mængde eksisterende byggematerialer, der genbruges, er med til at reducere udledningen af CO2, og det her er en lille solstrålehistorie, hvor Odsherred Kommune har set værdien i et parti mursten og ønsker at sikre dem til genbrug.
03. maj 2023
I sit netop aflagte regnskab for 2022 kommer Kingo-koncernen ud med et positivt resultat på 20,2 mio. kr. før skat. På trods af en meget presset byggebranche, går Kingo-koncernen styrket ind i 2023 med en solid pipeline og et fortsat fokus på udvikling af driften.
09. marts 2023
Vil vi have grønnere kraftvarme, så skal en del af det gamle produktionsapparat fjernes. VEKS, Køge Kraftvarmeværk, har fået fjernet en utidssvarende kraftvarmeblok - den enhed, der producerer strøm og varme.
12. januar 2023
På en byggeplads i Billund står en afskrællet bygning. Her har Kingo nænsomt pillet alt nyttigt materiale ned, så det kan anvendes til enten direkte genbrug eller genanvendelse. Intet brugbart må gå til spilde.