Billedfrise_Hvidovre Hospital
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2023
  4. · Hvidovre Hospital
Ét forkert snit kan lukke hele hospitalet
17. november 2023
Har du et skrotprojekt, så få en uforpligtende snak med:
Morten Lind Jensen Sh
Morten Lind Jensen
Ansvarlig for Skrot, Projektchef
2516 9182

Skrotning af to store kedler i kedelcentralen på Hvidovre Hospital - et kompliceret indgreb i et anlæg i drift, der under ingen omstændigheder må blive påvirket af arbejdet med skrotningen. En opgave med varmt arbejde, udfordrende logistik og meget lidt plads at navigere på.

På Hvidovre Hospital står forsyningsafdelingen over for en stor udfordring. To store kedler med rør, kabler, røggaskanaler og forsyningslinjer skal skrottes. En opgave, der skal udføres uden nogen form for forstyrrelse af driften af det blivende anlæg, der står i samme kedelcentral, som de to kedler, der skal fjernes. Samtidig er det en opgave, der skal udføres inden for en begrænset tidsramme.

Hvem skal løse opgaven?

Det er Projektchef Morten Lind Jensen fra Kingo, der styrer skrotopgaven. Morten og hans team har stor erfaring med at fjerne produktionsudstyr, hvor pladsen er trang, og hvor der samtidig er drift på andre anlæg i området.

De første udfordringer

Morten fortæller:

”Den første udfordring er pladsen uden for kedelcentralen. Det er en lille gård, hvor al vareind- og udlevering foregår. Hver time kommer 5-6 lastbiler, der bringer og henter forskelligt til Hvidovre Hospital, og det må vi ikke være i vejen for. Så vores containere og de materialer vi tager ud, skal vi have 100% styr på.”

Derudover er dækket ved indgangen ikke i stand til at bære de tunge belastninger, opgaven giver, så Mortens team konstruerer en rampe, der kan bære maskiner m.m.

En lille fejl og hele operationsgangen må lukke

Sikkerheden omkring el, vand og gas er afgørende under denne opgave. Disse forsyningslinjer skal håndteres med forsigtighed for at undgå afbrydelser eller skader på bygningens servicefaciliteter. Kedelcentralen på Hvidovre Hospital leverer blandt andet varme til autoklavering af instrumenter på operationsgangen. Det er den proces, der steriliserer instrumenterne. Går anlægget ned, så stopper alle operationer. Derfor skal Morten og teamet sikre, at alle handlinger i kedelcentralen udføres på en sådan måde, at det kørende anlæg ikke beskadiges. Kingo har blandt andet lavet og installeret ekstra filtre på de kedler, der fortsat kører, for at sikre dem mod støv fra skrotningen.

”Kedlerne kører på naturgas, og de tåler ikke støv fra skrotningsprocessen. Derfor skal vi være 100% sikre på, at der ikke kommer støv ind i dem, og at de ikke bliver beskadiget. Det gør vi ved at sætte ekstra filter på luftindsugningen,” fortæller Morten.

Et tæt samarbejde med bygherren er afgørende, da de kabler, rør og kanaler, der skal fjernes, er omgivet af andre kabler, rør og kanaler, der stadig er i drift. Morten siger:

”Alle snitflader og opmærkninger er omhyggeligt planlagt, aftalt og kontrolleret sammen med bygherre for at udelukke enhver risiko for skader og fejl, og snitfladerne er megasvære.”

Mangel på plads giver en anden håndtering

Kedelcentralen er fyldt med kedler, kabler, rør, kanaler, pumper, blæsere og meget mere i to etager – en kælder og en grundetage. Her er ikke meget plads, hvorfor opgaven er meget håndholdt. Alle de materialer, der er fjernet, er skåret i små stykker, dels på grund af manglende plads og dels på grund af vægt. Eltavlerne er i drift under hele opgaven, så der er strøm i kablerne, ligesom der er tryk på forsyningslinjerne til de kedler, der fortsat kører.

”Hele holdet har stor fokus på opgaven. Når vi bærer noget ud, må vi ikke ramme kabler, rør eller kanaler i drift, ligesom vi ikke må skære i noget, der er tilknyttet de anlæg, der er i drift. Selv den mindste fejl kan have alvorlige konsekvenser og lukke hele hospitalet ned. Når vi skærer, så er det blandt andet også med skærebrænder, så vi skal passe meget på, at der ikke går ild i noget, ” fortsætter Morten.

En præcis og omhyggelig skrotningsproces sikrede, at hele opgaven blev løst på kun 7 uger

”Skrotningen af de to store kedler på Hvidovre Hospital er en udfordrende opgave. Det er afgørende at tage højde for sikkerheden, samarbejde med bygherren og bevare den eksisterende infrastruktur. En præcis og omhyggelig skrotningsproces er nødvendig for at sikre en effektiv og sikker fjernelse af de store kedler. På den måde har vi sikret, at hele opgaven er løst på kun 7 uger.”

Du kan læse mere om skrotning i casen her om en utidssvarende kraftvarmeblok, som Kingo har fjernet i Køge.