Veks Billedfrise B2000xh500pxl
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2023
  4. · Kingo fjerner utidssvarende kraftvarmeblok
Kingo fjerner utidssvarende kraftvarmeblok
09. marts 2023

Hvad er en kraftvarmeblok?

Det er en enhed, hvor energien i et brændsel omdannes til både elektricitet og varme ved forbrænding. Vand opvarmes og omdannes til damp. Dampen driver en turbine, der laver elektricitet. Dampen afkøles, men der er stadig en masse varme, der kan bruges til at opvarme fjernvarmevand, som vi opvarmer vores huse og vand med.

Før i tiden blev en del af denne restvarme bare udledt til omgivelserne. Det er både smart og miljøvenligt, når vi udnytter al energien ved først at lave el og herefter udnytte restvarmen til opvarmning.

Vil vi have grønnere kraftvarme, så skal en del af det gamle produktionsapparat fjernes.

VEKS, Køge Kraftvarmeværk, har fået fjernet en utidssvarende kraftvarmeblok – den enhed, der producerer strøm og varme. Den skal fjernes, fordi det ganske enkelt er blevet for dyrt at producere på anlægget og vedligeholde det. Det er Kingo, der skal udføre opgaven med at fjerne det gamle anlæg.

Planlægning reducerer CO2-udledning på flere områder

VEKS tænker fremad. Ud over at skabe plads til ny og mere miljøvenlig teknologi, er der også tænkt bæredygtighed ind i bygningsdelen. Her skal alle bygninger, kabler og rørsystemer bevares. Så er rammerne til den ny produktion allerede på plads, og den er så CO2-neutral som mulig. Der er tale om en dobbelt gevinst – nu er der nemlig plads til at udvikle en mere miljøvenlig kraftvarmeproduktion, og det kan gøres i bygninger, der har et meget lavt CO2-aftryk.

Veks Kurv Billedfrise B1500xh500pxl

Inspiration og viden til dit kommende nedrivningsprojekt

Der er mange muligheder i et nedrivningsprojekt, og det hele handler først og fremmest om at danne sig et overblik for at se disse muligheder.

Det kan virke en anelse uoverskueligt at få sat retning og lagt fra land. Derfor står vi klar til at rådgive og hjælpe dig godt på vej.

Få en uforpligtende snak om dit projekt med
Michael D Enevoldsen Sh
Michael Dahl Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

Løft i flok – eller hyr en stor kran ind

Der står to store kraner fra Kran Kompagniet klar til at løfte skorstenen. Planen er at skære skorstenen over i to dele, for det gør det betydeligt nemmere at håndtere den. Da skorstenen blev monteret, kom den i de samme to dele, som det er planen at tage den ned i.

”Vi har været oppe i toppen af skorstenen. Den består af et ydre rør, hvor der er en stige, samt et indre rør til røgen. Oppe i toppen er der beslag, der blev brugt til at løfte den øverste del på plads, da skorstenen blev monteret. Dem kan vi bruge igen, nu når vi tager den ned,” fortæller Nicolai, og han fortsætter:

”Teknikken er, at kranen løfter en vægt, der svarer til den del, der bliver skåret af, og så skærer man skorstenen over. På den måde sikrer vi, at skorstenen bliver i samme position, når vi har skåret hele vejen rundt. Vi har hele tiden styr på skorstenen og sikkerheden.”

Den blev lagt ned

Efter 10 timer ligger skorstenen i to dele på asfalten. Grundige overvejelser og stor fokus på sikkerhed har båret frugt. Operationen gik som planlagt, og nu er der kun én skorsten tilbage på Køge Kraftvarmeværk.

Nicolai siger, ”Skorstenen bliver efterfølgende delt op i mindre stykker, så den er nemmere at håndtere. Den bliver smeltet om og indgår i nyt jern.”

Nu er der plads til nye spændende teknologier til kraftvarmeproduktion, som VEKS i øjeblikket er i gang med at undersøge og udvikle.

Læs mere om demontering og skrotning her.

Veks Nedlagt Skorsten Billedfrise B1500xh500pxl