1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2023
  4. · Nye samarbejder og partnerskaber i byggebranchen sikrer, at ideer omsættes til handling - og lykkes.
Nye samarbejder og partnerskaber i byggebranchen sikrer, at ideer omsættes til handling - og lykkes.
20. december 2023

Kalenderen melder sidst i december, og det er en kærkommen lejlighed til at sige tak for i år, gøre status og se frem mod 2024.

Vi har haft fart på, branchen har haft fart på, og der er sket en masse - så her får du en sammenfatning, og til sidst i teksten får du en vaskeægte julegave, der kan styrke byggeprojekter fra næste år.


Grøn omstilling er fortsat på alles læber, men vi oplever, at snakken går fra HVORFOR vi skal gøre noget, til HVORDAN gør vi det?


Byggebranchen har i lang tid forsøgt at sætte rammer op for samarbejde, der går på tværs af byggeriets værdikæde, og det lykkes mere og mere med nye konstellationer og partnerskaber:
Producenter der går i dialog om takeback løsninger på produkter og byggematerialer med test af metoder og udvikling af nye genbrugsprodukter. Arbejde der går på at besvare hvordan hele rejsen kan se ud fra et produkt sidder i en eksisterende bygning, til det tages ”hjem”, kvalitetssikres og kommer i nye byggeprojekter.
Vi ser også rådgivere, der krydses med nedrivere for at finde løsninger, der skal sikre, at vi kan holde gode materialer i vores byggerier.

Sensommeren bød på næste milepæl i projekt (P)RECAST, som er et initiativ, der går på tværs af rådgivere og entreprenører, ingeniører, DTU mf. om at genbruge præfabrikerede betonelementer.
Her blev der høstet hele væg- og dækelementer fra Gellerup i Aarhus, der nu skal indsættes som hele elementer i nyt byggeri – det bliver spændende at følge.

Danmarks største nedrivning er afsluttet
– et forrygende samspil med samarbejdspartnere og tæt løsningsorienteret dialog med Brøndby kommune, har medvirket at 5 Højhuse blev færdig før tid – og det endda med fuld VVM på sagen. 10.000 betonelementer er kranet ned – det er altså godt gået af hele teamet.

Den næste store udfordring i nedrivningsbranchen er nedrivning af alle minkfarmene rundt om i landet. Der er ca. 1.200 i alt, og det kommer til at kræve en kapacitetsforøgelse på 30% for branchen i maskiner og manpower.
De første farme er ved at blive pillet ned, under stor overvågenhed fra pressen, der stiller skarpt på håndtering af den asbest, der indgår i flere af dem.
Her er der billetter i at sælge historien, om de pæne drenge i klassen også træder ved siden af, og det er oplagt at give et rap over nallerne – det går vi naturligvis konstruktivt til, og den del af kritikken der er berettiget, får vi indarbejdet i vores procedurer, så sikkerhed og arbejdsmiljø bliver yderligere styrket. 
I den forbindelse glæder vi os over udviklingen med asbestlovgivningen, der er ved at udmønte sig i en længe ventet autorisationsordning, som sikrer højere kvalitet i nedrivningsarbejdet i hele branchen.

For at fortsætte ad fremtidsvejen ind i 2024, så er der gang i det sjællandske byggemarked, og vi har store forventninger til, at vores sjællandske organisation får endnu mere at lave. Vi har bl.a. brugt produktionen på højhusene i Brøndby til at styrke vores sjællandske produktionsapparat - der står klar til at levere.

2024 bliver også året, hvor vi kan løfte sløret for en del af de projekter, vi har gennemført i Kingo Wind, som så dagens lys i år.
Kingo Wind har allerede dekomissioneret en del udtjente vindmøller – det er der flere spillere, der gør – men det spændende her er de værdikæder, vi er ved at bygge for at kunne øge cirkulariteten i materialerne, der udgør vindmøller – bl.a. i tårne og vinger. Alt sammen i et LCA dokumenteret produkt, som vi kan fortælle mere om på den anden side af nytår.

Overordnet står vi foran 2024 med en stærk pipeline og nogle solide igangværende projekter.
Både for Kingo nedrivning og for resten af koncernen. 
En stor tak til vores kunder der med udfordrende opgaver løbende styrker vores kompetencer. Og tak til samarbejdspartnere der støtter op om vores projekter, og vigtigst af alt tak til vores kollegaer i marken som på kontorerne.

Og som tidligere lovet til dig – en julegave til at optimere byggeprojekter næste år. Du er nu et godt skridt på vej til at få startet eller øget værdien af jeres byggematerialer. Du kan hente dit eget beslutningshjul her.
Print, klippe ud, hænge op og snurre pilen.
Så får du en tydelig opfordring til at få set på hvordan, jeres porteføljer af ejendomme kan give mere værdi, ved at kigge på materialerne i nedrivningspipelinen, og sammenholde dem med de projekter I har i støbeskeen til opførsel.
Hvis du vil inspireres i den sammenhæng til at lægge fra land, så kigger vi gerne forbi til en lavpraktisk snak.

Så med det ønskes i alle en rigtig glædelig beslutningsjul, og må I komme godt ind i det nye år.
Hvis alt går vel, ser vi også snart vores første offshore projekter, og så kan jeg med rette sende en tak til søens folk.
Jeg glæder mig til 2024 – vi ses.