Den Blå Hal billedfrise B2000xH500 mm
 1. Forside
 2. · Nyheder
 3. · 2023
 4. · Sådan finder Middelfart Kommune
Sådan finder Middelfart Kommune genbrugsbyggematerialer til opførelse af to nye genbrugspladser
25. september 2023

For Middelfart Kommune er cirkulære byggematerialers sweet spot, når der spares penge, ressourcer og en hel del CO2 ved at genbruge byggematerialer. Alt det fik Middelfart Kommune til at gå op i en højere enhed på projektet om Den Blå Hal.

Når du læser casen her, får du fire håndgribelige tips til at overvinde hindringer for genbrug af byggematerialer i dit kommende projekt:

 1. Sådan finder du de rigtige genbrugsmaterialer, der netop passer ind i dit nye projekt.
 2. Byg mere klimavenligt uden at sprænge budgetterne.
 3. En enkel metode til at håndtere myndighedskrav til genbrugsbyggematerialer.
 4. Fire anbefalinger fra Jakob, der er projektleder i Middelfart Kommune.

Nænsom nedrivning af den Blå Hal
Efterlyser du genbrugsbyggematerialer til dit næste projekt, så få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde materialerne. Hør mere ved at kontakte
Bjarne Pedersen Sh
Bjarne Pedersen
Genbrugskonsulent
2516 9130

Estimeret besparelse på 111 tons CO2 ved genbrug af betonelementer

Genbruges i Middelfart til nye genbrugspladser:

 • 490 tons betonelementer sparer 61 tons CO2

Genbruges i Silkeborg hos Kingo Recycling til ny affaldsmodtageplads:

 • 400 tons betonelementer sparer 50 tons CO2

Øvrige materialer til genbrug

 • Træåser: 46 tons, ca. 84 m3 genbruges af Middelfart Kommune

Materialer, der genanvendes:

 • 100 tons trapezplader
 • 5.477 tons beton knust og genanvendes på adressen
 • 180,64 tons spær i limtræ er kørt til knusning til genanvendelse

Fra Rådhuset i Middelfart til de helt rigtige genbrugsbyggematerialer er der kun 750 meter

Den Blå Hal beliggende på Middelfart Havn skal nedrives, og det er en opgave, som Kingo udfører. Opgaven var fra starten beregnet til, at alle materialer skulle tages ned og sendes til genanvendelse, men opgaven ændrede fuldstændig karakter undervejs fra genanvendelse til direkte genbrug af de fleste materialer.

Den væsentlige ændring i udnyttelsen af materialerne lykkedes, fordi Projektchef Chris Nielsen og Logistikansvarlig Kim Møgelvang fra Kingo i dialog med Projektleder for Anvendt Cirkulær Økonomi Jakob Baungaard fra Middelfart Kommune fandt ud af, at betonelementer og træåser fra hallen var perfekte som genbrugsbyggematerialer til kommunens pilotprojekt med at opføre to nye genbrugspladser af genbrugsbyggematerialer i Middelfart Kommune.

Kingo rakte ud til Middelfart Kommune og præsenterede mulighederne for at genbruge materialer på baggrund af en liste med materialer, som Middelfart Kommune tidligere har udarbejdet og sendt til Kingo. Når et nedrivningsfirma som Kingo på forhånd ved hvilke materialer, der efterspørges og af hvem, så lykkes vi med betydeligt større mængder af direkte genbrug, end når vi først skal ud at finde interesserede, når vi står med materialerne og har en aktiv nedrivningsbyggeplads. Tid er en meget vigtig faktor i bestræbelserne på at øge mængden af direkte genbrug. Tid til at finde materialerne samt tid til at tage materialerne nænsomt ned.

Hos Middelfart Kommune har man tidligt indset, at når man ønsker at indbygge mange genbrugsbyggematerialer, så kommer det til at tage tid at finde alle materialerne. Dels er der selve jagten på materialerne og dels processen med at få materialerne til at passe ind i projektet. Hos Middelfart Kommune er udfordringen løst ved at vende hele projektet om. De starter med at definere hvilke materialer, de ønsker, så efterlyser de materialerne, og så bliver de til slut fundet. Herefter går designprocessen i gang – materialer før design. Det er også en ny proces for arkitekterne, fordi de nu skal lægge et puslespil med foruddefinerede brikker frem for, at der er frit valg af materialer og dimensioner. Så den nye proces er en lang materialejagt, en kort designproces og endelig en kort eksekveringsproces og myndighedsbehandling.

”Vi fik lige de materialer, vi havde drømt om, fordi vi havde brugt tid på at udarbejde en liste til nedrivningsfirmaet Kingo med de materialer, som vi havde brug for. Når nedrivningsfirmaet ved, at du vil købe materialerne af dem, så er de klar til at udføre det ekstra arbejde, der ligger i at tage materialerne nænsomt ned.” - Jakob Baungaard, Middelfart Kommune

Har dit projekt et cirkulært sigte, så kan du med fordel

 • først definere hvilke genbrugsmaterialer, du er interesseret i at finde,
 • sende materialelister ud til de nedrivningsfirmaer, du vil samarbejde med.

Den Blå Hal i Middelfart

Overholder budgettet og bygger samtidigt mere cirkulært

Middelfart Kommune er forpligtet til at gå forrest i den grønne omstilling. Byrådet har vedtaget en meget ambitiøs klimaplan, der følger Paris-aftalens mål, så alle områder i kommunen er nødt til at handle på det og gøre tingene på en mere cirkulær måde. Det gælder også for hele byggeområdet.

Kommunen har ikke mulighed for at købe sig til bæredygtighed. Borgernes penge skal forvaltes på bedste vis, og det betyder, at genbrugsbyggematerialer helst skal være billigere end konventionelle materialer. Kommunen satte sig for at finde ud af, om genbrugsbyggematerialer fordyrer et byggeri.

”Vi har fundet ud af, at på mange typer genbrugsbyggematerialer kan man faktisk spare penge. Så der er noget, vi skal have italesat her. Genbrugsbyggematerialer gør ikke nødvendigvis byggeprojektet dyrere. Vi kan faktisk gå ud og spare nogle penge som bygherre.” - Jakob Baungaard, Middelfart Kommune

Her ser vi igen fordelen ved at udarbejde materialelister og få gang i en tidlig dialog med nedrivningsfirmaerne. Når nedriverne ved hvilke materialer og hvilke mængder, der efterspørges, så er det meget nemmere at få planlagt og koordineret projektet med at tage materialerne ned til direkte genbrug. Dermed kan vi holde omkostningerne til processen på et minimum.

”Vi skal have flere materialer fra nedrivninger flyttet fra affalds- og genanvendelsessporet til, at vi får det bygget ind i nybyggeri. Der er både penge, ressourcer og CO2 at spare i det. Men vi skal arbejde klogt, for der ligger ekstra arbejde i at bruge genbrugsmaterialer - bl.a. klargøring og ekstra logistik. Vi er afhængige af gode samarbejdspartnere, og så skal timing og geografien også være med os.” - Jakob Baungaard, Middelfart Kommune

Når du har styr på hvilke genbrugsbyggematerialer, du vil bruge på dit projekt, og du har tiden til at finde dem, så er der gode muligheder for at spare penge, ressourcer og CO2 på at bruge genbrugsbyggematerialer.

Hejsning af betonmodul Den Blå Hal

Sådan håndterer Middelfart Kommune krav og regler, der kan spænde ben for at bygge med genbrugsbyggematerialer

Opførelsen af de to nye genbrugspladser med genbrugsbyggematerialer er et pilotprojekt i Middelfart Kommune, som ikke tidligere har gennemført et projekt med så høj en andel af genbrugsmaterialer. Derfor har de rakt ud og stået på skuldrene af dem, der har prøvet noget lignende før. Konkret er der blandt andet rakt ud til Horsens Kommune, og de har delt både gode og dårlige erfaringer. For at komme længere i den grønne omstilling ser Middelfart Kommune, at det er meget vigtigt, at der bliver delt erfaringer og viden - både de gode og de dårlige. Det skal blandt andet være med til at forhindre, at fejltagelser bliver gentaget.

Til kontorbyggeri er der ekstremt mange krav. Alligevel har Middelfart Kommune fået godkendt nogle af genbrugsbyggematerialerne til kontorbyggeriet. Men for at få andelen af genbrugsbyggematerialer så høj som muligt, så har kommunen set mod de bygninger, der ikke er isolerede. Her er der færre krav, og det er derfor lettere at få godkendt materialer.

”Når genbrugsbyggematerialer skal bruges i bygninger, der ikke er isolerede, er der et andet lovgivningssæt, der tæller. Her har vi meget bedre mulighed for at indbygge mange flere genbrugsbyggematerialer.” - Jakob Baungaard, Middelfart Kommune

Når du trækker på andres erfaring og viden og samtidig ser muligheder frem for forhindringer, så kan du gennemføre dit byggeprojekt med en stor andel af genbrugsbyggematerialer.

Træåser klar til genbrug

Middelfart Kommunes med- og modvind i projektet

Jakob taler om at finde de rette samarbejdspartnere, og Kingo har på projektet bidraget ved først at finde gode betonelementer til projektet. Efterfølgende har Kingo været proaktiv og bragt andre materialer på banen, blandt andet træåserne fra den Blå Hal. Det er en af fordelene, Middelfart Kommune har høstet ved at være meget åbne om hvilke materialer, der søges.

Middelfart Kommune har til dette projekt selv haft tilstrækkelig lagerkapacitet til opbevaring af alle genbrugsbyggematerialerne, indtil de skal bygges ind i de nye projekter. Men Jakob kan se, at der kan opstå udfordringer ved opbevaring.

Timingen med genbrugsbyggematerialer er der aldrig 100%. Derfor er det også nødvendigt, at bygherren finder en samarbejdspartner, der kan stå for lagerføring, hvis bygherren ikke selv har tilstrækkelig lagerkapacitet.

Geografien er også afgørende. På dette projekt, hvor den Blå Hal er placeret på Middelfart Havn, sidder det lige i skabet. Denne geografiske placering har sikret en god business case både økonomisk og miljømæssigt for Middelfart Kommune.

Jakob fortæller, at det har givet nogle udfordringer, at der mangler færdige genbrugsbyggematerialer på hylderne i dag. Fra de finder potentielle materialer fra et nedrivningsprojekt til, at materialerne er klar til at blive brugt på et nyt byggeprojekt, er der en opgave med at få klargjort genbrugsmaterialerne, og det må ikke blive alt for dyrt. Som eksempel kan nævnes, at der sidder skruer fra tagpladerne i træåserne, og Middelfart Kommune skal først have fundet en måde til at få dem fjernet, før der er flotte træåser klar til at blive genbrugt.

”Der er rigtig mange muligheder for at lave nogle nye grønne forretningsmodeller inden for genbrugsbyggematerialer. Fordi de er der ikke i dag. Fra vi finder nogle materialer i et nedrivningsprojekt til, at vi kan bygge dem ind, er der et missing link. Og det kræver, at vi selv finder ud af, hvordan vi får klargjort de her materialer, og så er det svært at få mange bygherrer med.” - Jakob Baungaard, Middelfart Kommune

Middelfart Kommune er allerede i gang med at få masseret erfaringerne, der er høstet på dette projekt, ind i byggeafdelingen, der står for alle de andre anlægsprojekter i kommunen. For de ting, der virker i dette projekt, vil også virke i andre projekter.

”Vores strategi er, at vi skal lære af vores pilotprojekt her. Og så skal vi tage de materialer, der ligger lige til højrebenet, og indtænke dem i de kommende anlægsprojekter.” - Jakob Baungaard, Middelfart Kommune

Jakob gør en dyd ud af, at vi skal dele viden og erfaring, hvis vi vil have en mere cirkulær tilgang på kommende byggeprojekter. Han vil derfor gerne dele disse fire erfaringer med private og kommunale bygherrer, der har ambitioner om at gå den cirkulære vej:

 • Start tidligt op med jeres materialehøst. Det er en lang men vigtig proces.
 • Find gode samarbejdspartnere.
 • Send ønskelister ud - man ved aldrig, hvornår en nedriver får en opgave med genbrugspotentialer ind. Når der står en kunde klar til at overtage genbrugsbyggematerialer, så er det nemt at få ting til at ske.
 • Vi skal spille hinanden gode, så det er vigtigt, at vi får delt viden og erfaring. Der er få erfaringer herhjemme, så vi er afhængige af, at vi deler hinandens erfaringer.

Vil du se mere om et projekt med stort cirkulært fokus, så kan du se vores case i Billund her.