Materialerne løftes opad i affaldshierarkiet_billedfrise
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2023
  4. · Er eksisterende konstruktioner, der skal nedrives, affald eller et ressourcelager
Er eksisterende konstruktioner, der skal nedrives, affald eller et ressourcelager?
22. december 2023

Efterlyser du genbrugsbyggematerialer til dit næste projekt, så få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde materialerne.

Hør mere ved at kontakte
Bjarne Pedersen Sh
Bjarne Pedersen
Genbrugskonsulent
2516 9130

Når en bygning skal nedrives, opfattes den af mange som affald, vi skal af med. Men griber vi det rigtigt an, så er der tale om mange værdifulde ressourcer, som vi kan sikre til kommende byggerier.

Den kommende ordning med selektiv nedrivning skal fremme, at materialer fra et nedrivningsprojekt bliver løftet op til et højere niveau af ressourceudnyttelse. Det bliver styret og kontrolleret af en ressourcekoordinator, som fremover skal tilknyttes nedrivninger af bygninger over 250 m2.

Du kan læse mere om selektiv nedrivning her.

Du kan også læse om dine kommende pligter som bygherre her.

Vi tager udgangspunkt i affaldshierarkiet og tømmer for at forklare, hvordan vi opnår en bedre ressourceudnyttelse gennem selektiv nedrivning.

Affaldshierarkiet med måltal

Det anslås, at salg af genbrugsbygge-materialer i Danmark i dag udgør under 1% af det samlede byggematerialesalg. Det kan og skal vi gøre bedre, og det kommer selektiv nedrivning til at understøtte.

Affaldshierarkiet kort

Første felt i affaldshierarkiet er ”affaldsforebyggelse”. Her genbruger vi materialerne direkte. De er aldrig nået så langt, at de er blevet opfattet som affald. Når vi ser på tømmer, kan det være spær, som bliver brugt som spær igen eller limtræsbjælker, der genbruges som limtræsbjælker. Materialet kan bruges igen uden, at der tilføres flere ressourcer.

Hvis vi i stedet tager spærene ned, skærer dem op til spærtømmer og renser dem for gamle søm og lignende, er der tale om ”forberedelse til genbrug”. Vi bruger ny energi, før materialet kan genbruges.

Ved ”genanvendelse” nedbryder og findeler vi træet og laver et helt nyt produkt som fx træplader ud af det. Det kræver blandt andet ny energi.

Ved ”nyttiggørelse” får vi energi ud af at afbrænde træet. Når processen er overstået, er der ikke megen ressource tilbage i træet.

Nederst i hierarkiet er ”bortskaffelse”. Træet ender i deponi – typisk, fordi det indeholder miljø- og sundhedsfarlige stoffer, som det ikke er muligt at rense af.

Tagspær 2

Hvordan løftes materialerne opad i affaldshierarkiet?

Der findes store mængder tømmer i meget høj kvalitet i eksisterende bygninger, som er velegnet til genbrug. Tømmer, som ressourcekoordinatoren udpeger til at skulle genbruges. Så skal bygherre enten selv genbruge tømmeret eller finde en aftager, der genbruger det.

Når vi for alvor begynder at genbruge tømmer fra nedrivningsprojekter, forsvinder den mængde træ fra det, der i dag bliver genanvendt. En stor del af det tømmer, der genanvendes i dag, bliver brugt til produktion af træplader, og dem skal vi jo stadig bruge. Så der skal findes erstatningsmængder for det tømmer, der bliver genbrugt. Der er store mængder af tømmer, der bliver til nyttiggørelse i form af afbrænding, og der er meget af dette tømmer, der er velegnet til genanvendelse. På den måde får det også højere værdi.

Hvis vi kommer til at mangle træ til kraftvarmeproduktion, så finder vi nye metoder til at afrense det træ, der skal i deponi, så det bliver sikkert at brænde det af i stedet.

Og her tager vi en tur mere. Vi bliver bedre til at genbruge og sikre tømmer. Efterspørgslen på godt genbrugstømmer stiger, og det bliver en bedre forretning. Mængden af tømmer, der genbruges, øges, og materialerne trækkes op ad i affaldshierarkiet.

Tømmer 3