Nykøbing Sjællands Stationsbygning topfrise
 1. Forside
 2. · Nyheder
 3. · 2023
 4. · Er 800 genbrugsmursten værd at gemme
Er 800 genbrugsmursten værd at gemme?
25. september 2023

Selv en lille mængde eksisterende byggematerialer, der genbruges, er med til at reducere udledningen af CO2, og det her er en lille solstrålehistorie, hvor Odsherred Kommune har set værdien i et parti mursten og ønsker at sikre dem til genbrug.

Når Kingo river bygninger ned, sker det efter principperne i selektiv nedrivning. Selektiv nedrivning er et væsentligt værktøj i regeringens ”Strategi for cirkulær økonomi”, og det er den nedrivningsstrategi, som bedst muligt sikrer, at værdifulde byggematerialer bliver genbrugt eller genanvendt så højt oppe i ”affaldshierarkiet” som muligt. Materialerne bliver taget ned og sorteret efter hvilken type materiale, det er, samt om det fx skal genbruges eller genanvendes.

Selektiv nedrivning sikrer værdifulde materialer, men det kræver også plads, fordi de enkelte typer af materialer skal kunne samles uden, at de bliver blandet sammen med andre typer af materialer. Her ser du Nykøbing Sjællands Stationsbygning, hvor maskinfører Kasper Jacobsen fra Kingo er i gang med selektiv nedrivning. En lille operation, hvor en mellembygning fjernes fra stationsbygningen, så stationsbygningen fremadrettet bliver til to bygninger.

Udfordringen i operationen er, at der ikke er ret meget plads, og med selektiv nedrivning sorteres og opdeles alle materialer fra bygningen i de forskellige fraktioner, som de nu engang tilhører. Ser du grundigt på billedet, så kan du se, at Kasper sorterer isolering, beton, gasbeton, jern, tagpap og to forskellige fraktioner af træ samt mursten.

Murstenene skal du specielt lægge mærke til, for i dette projekt ønsker Odsherred Kommune at tage murstenene fra til genbrug, selvom det er et lille parti. Men netop det, at det er et lille parti, gør det muligt, at al håndtering - herunder håndrensning af stenene - foregår på pladsen.

I dette tilfælde er det Odsherred Kommunes Genbrugsstationer, der har købt stenene og betalt for rensning af dem.

Det ender med at blive noget dyrere end prisen for nye sten. Men vi gør det, fordi vi ved, at det er nødvendigt at mindske danskernes materialeaftryk på planeten.” (”Materialeaftryk” kommer fra Circularity Gap-rapporten. Danskernes aftryk er 24,5 ton. Det bæredygtige niveau er 8 ton).

Samtidig har det stor formidlingsmæssig værdi, at vi bruger genbrugssten med en historie fra nærområdet, når vi bygger. Odsherreds genbrugsstationer har 400.000 besøgende om året. Derfor har vi gode muligheder for at formidle historier om genbrug, materialeaftryk og affaldsforebyggelse.” - Jacob Weitze Antvorskov, Projektleder, Odsherred Kommune.

Nykøbing Sj station fraktioner

Men hvor går grænsen for, at det giver mening at genbruge materialer frem for at genanvende dem eller bruge dem til nyttiggørelse?

Små partier af mursten går ofte til genanvendelse. Men i forhold til selektiv nedrivning giver det god mening, at vi også genbruger mindre partier, for ét af målene med princippet bag selektiv nedrivning er at udnytte de eksisterende materialer optimalt Derigennem kan vi sikre en så stor reduktion som muligt i CO2-udledningen. En mursten, der genbruges én til én, giver en langt større CO2-besparelse end en mursten, der knuses og erstatter sand i et andet projekt.

Hvorfor fortæller vi denne historie?

Vores drøm og mål med at fortælle om genbrug og genanvendelse af byggematerialer er:

 • at vi kan påvirke flere i byggeriet, så vi skaber fælles handling, der sikrer, at flere byggematerialer tages fra og genbruges én til én.
 • at bygherre og nedriver genbruger både store partier af materialer, men også små mængder, som fx murstenene fra Nykøbing Sjællands Stationsbygning.

Men for at komme videre i processen er vi nødt til at udveksle viden, erfaring, udfordringer og succeshistorier. Vi vil så gerne have en dialog med dig om:

 • Hvornår giver det mening at genbruge byggematerialer?
 • Hvad har du af udfordringer med at genbruge byggematerialer?
 • Hvordan lykkes du med at genbruge eksisterende byggematerialer?
 • Hvad kendetegner et godt projekt med genbrugsbyggematerialer?
 • Genbruger vi nok byggematerialer? I Danmark udgør genbrugsbyggematerialer anslået under 1% af det samlede byggematerialesalg.

Er du frisk på dialogen, så følg os på LinkedIn. Her er du altid velkommen til at kommentere på vores opslag, så vi kan få skubbet til vidensdeling og meningsudveksling omkring genbrug af byggematerialer.

Du kan se et par af vores projekter med et stort cirkulært fokus her:

Genbrug fra den Blå Hal i Middelfart

Genbrug af administrationsbygning i Billund

Nykøbing Sj St mgl midterbygning

Hvad er affaldshierarkiet?

Her bruger vi affaldshierarkiet til at illustrere, hvordan vi kan optimere udnyttelsen af de værdier, der er i eksisterende byggematerialer.

Når bygninger rives ned, går råstoffer tabt. Men der er brug for at sanere, renovere og udvikle. Derfor skal nogle bygninger helt eller delvist fjernes, og det skal gøres med respekt for Jordens ressourcer. Vi skal udnytte de værdier, vi allerede har - bedst muligt.

Der er forskellige realistiske muligheder for at udnytte eksisterende materialer. Det er opstillet i en omvendt pyramide – AFFALDSHIERARKIET. Vi skal prioritere det, vi gør med de eksisterende materialer, så værdien bliver udnyttet så højt oppe i hierarkiet som muligt.

Affaldshierarkiet