Kommentar til medieomtale af håndtering af asbest
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2023
  4. · Kommentar til medieomtale af håndtering af asbest
Kommentar til medieomtale af håndtering af asbest
06. november 2023

Fagbladet 3F har i den seneste tid skrevet flere kritiske artikler om Nedrivningsbranchen og fokuseret på antallet af arbejdsmiljøpåbud, som Arbejdstilsynet har givet branchen siden 1. januar 2018.

Artiklerne fremlægger bl.a. data fra de 6 nedrivningsvirksomheder, der har vundet Bygningsstyrelsens nylige udbud om at stå for nedrivningsarbejdet af Danmarks minkfarme, og problematiserer således, om det er ansvarligt, at – bl.a. Kingo – skal stå for dette arbejde.

Administrerende direktør Michael Kamstrup Søndergaard, som er citeret i flere af artiklerne, udtaler:

- Vi er ærgerlige over, at Kingo i nogle af artiklerne bliver fremstillet, som om vi siger ét og gør noget andet hvad angår håndtering af miljøfarlige stoffer - i særdeleshed asbest. Altså bliver fremstillet som om, vi reelt ikke tager asbest- og miljøhåndtering dybt alvorligt. Intet kunne være mere forkert.

- Faktisk kan artiklerne godt give det indtryk, at vi på dette område er i en konfliktsituation med 3F, men det er slet ikke tilfældet. Tværtimod vil vi gerne understrege, at vores arbejdsmiljø har topprioritet, og er noget, vi satser meget på. Vi har derfor i lang tid arbejdet for at få indført en autorisationsordning for asbestarbejde og støtter op omkring klare regler og skærpede konsekvenser, hvis man ikke lever op til reglerne. Det vil være med til at løfte branchen som en helhed og samtidig sikre konkurrence på lige vilkår.

- For at understøtte vores ønske om et godt og sikkert arbejdsmiljø er der hos Kingo ikke nogen, der får noget økonomisk ud af at springe over, hvor gærdet er lavest. Tværtimod kører vi sagerne på timeløn, så den enkelte medarbejder får timelønnen, uanset hvor lang tid arbejdet tager.

- Ansvaret for arbejdsmiljøet er vores som arbejdsgivere. Men hvis vi for alvor skal lykkes med at reducere fejl, kræver det utvivlsomt, at der er en endnu større bevidsthed om problemer og farer hos medarbejderne. Vi vil rigtig gerne i dialog med 3F om, hvordan samarbejde kan højne bevidstheden. Derfor har vi på baggrund af artiklerne allerede rakt ud til 3F, som vi i forvejen har et tæt samarbejde med. Vi vil virkelig gerne reducere og begrænse arbejdsmiljøproblemerne mest muligt. Ingen skal blive syge af at arbejde for os.

Fakta: Sådan ligger Kingo i branchen

Kingo tilhører virksomhedskategorien ”Opførelse og nedrivning af byggeri” i Arbejdstilsynets kategorisering. Den branche har 3 gange så mange tilsyn sammenlignet med andre brancher. 2 ud af 3 tilsyn fører til påbud. I 2023 har Kingo fået påbud ved 1 ud af 4 tilsyn – dvs. væsentligt færre end gennemsnittet for branchen. Dertil kommer, at der er en overvægt af besøg hos de store virksomheder, der ligesom Kingo anmelder deres arbejder. Kingo Karlsen A/S anmelder alt virksomhedens asbestarbejde til Arbejdstilsynet, som reglerne foreskriver. Dermed er der typisk flere tilfælde af påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til virksomheder, som ikke anmelder alt deres arbejde og således ikke får besøg.

Kingos arbejde med at forbedre arbejdsmiljø

  • Fire gange om året holder Kingo en temadag for alle ansatte. Et fast fokuspunkt på dagsordenen er sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Hver uge gennemfører Kingos Kvalitets-, Sikkerheds- og Miljøchef et internt, uanmeldt tilsyn på arbejdssteder. Her gennemgås arbejdet på pladserne for at se, hvad der sker derude, vejlede og løbende uddanne medarbejderne.
  • Ved uheld eller påbud fra Arbejdstilsynet bliver Kvalitets-, Sikkerheds- og Miljøchefen involveret, og der sættes gang i korrigerende handlinger.
  • Kingo registrerer tæt-ved-hændelser, som er situationer, hvor der var ved at ske ulykker eller opstå farlige situationer.
  • Kingo har samarbejde med eksterne rådgivere ift. ændring af adfærd hos den enkelte medarbejder.
  • Kingo har netop gennemgået en recertificering under arbejdsmiljø (ISO 45001). Kingo har været arbejdsmiljøcertificeret siden 2008.