1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2024
  4. · Transformering af Stoholm Teglværk sikrer at ånd og atmosfære bevares
Transformering af Stoholm Teglværk sikrer at ånd og atmosfære bevares
09. juli 2024
Hør mere og få en personlig gennemgang ved at kontakte
Michael D Enevoldsen Sh
Michael Dahl Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

På Stoholm Teglværk iværksættes en ambitiøs transformation, hvor gamle bygninger møder nye tider. Under ledelse af HedeDanmark og med Kingos ekspertise i nøjagtig nedrivning skifter området karakter for at opfylde nutidens behov. Projektet omfatter både bevaring og fjernelse af strukturer, understreget af et stærkt fokus på genbrug og bevaring.

Efterlyser du genbrugsbyggematerialer til dit næste projekt, så få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde materialerne. Hør mere ved at kontakte
Bjarne Pedersen Sh
Bjarne Pedersen
Genbrugskonsulent
2516 9130

Selvom en bygning ikke længere opfylder vores behov, kan vi ikke længere tillade os bare at rive den ned og bygge nyt. Vi skal se potentialer og muligheder i at transformere nuværende bygninger.

På det historiske Stoholm Teglværk har en ny æra indledt sin begyndelse. Med HedeDanmark ved roret forberedes området til en transformation, der skal omdanne de ældre teglværksbygninger til at opfylde moderne behov. Projektet omfatter en nøje koordineret renovering af eksisterende bygninger og fjernelse af specifikke strukturer, inklusiv tre haller, for at skabe sammenhængende, åbne arealer uden overdækning.

Denne opgave håndteres med stor præcision og omtanke af Kingo. Udfordringerne med at bevare nogle bygninger, mens andre nedrives, kræver en ekstraordinær grad af nøjagtighed, især fordi de haller, der skal fjernes, er direkte forbundet med bygninger, der skal forblive intakte. Dette kræver ikke kun teknisk ekspertise men også en strategisk tilgang til hver enkelt fase af nedrivningsprocessen for at sikre, at de tilbageværende strukturer ikke lider skade.

Faktaboks

Dele af de historiske bygninger bevares. Hermed sikres det, at både ånden og atmosfæren fra dengang teglværket var et arbejdende teglværk bliver på stedet.

Projektleder: HedeDanmark med Kingo som hovedentreprenør for nedrivningen.

Opgavens natur: Nøjagtig og omhyggelig nedrivning af udvalgte haller, koblet med bevarelse af tilstødende strukturer.

Genbrugsinitiativer: Under projektet har Kingo, ved hjælp af genbrugskonsulent Bjarne Pedersen, sikret salg af murstensrestpartier gennem Kingo Auktioner.

Stoholm Teglværk_1