Ellekonebakken_Viborg_billedfrise
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2024
  4. · Genbrugsmursten fra Ellekonebakken i Viborg
3 gange så mange genbrugsmursten sikret ved manuel nedtagning
15. februar 2024

Faktaboks

Beregninger på CO2-besparelser er foretaget ud fra data fra VCØB's undersøgelse med titlen "Hvor meget CO2 spares ved at bygge med cirkulære byggevarer?".

Et ton CO2

Værdien af genbrugsbyggematerialer understreges af at:

  • Hver gang du genbruger 1.333 mursten, sparer du miljøet for et ton CO2.
  • Nye regler fra 2024 - genbrugsbyggematerialer tæller 0 i dit byggeprojekts LCA-regnskab (Produktion A1-A3).
Få en uforpligtende snak om dit projekt med
Nick Sort Hvid
Nick Werner Nielsen
Salgschef
2516 9113

Fun fact

En ellekone er et mytisk væsen med gang i, og hun har helt sikkert inspireret mange digtere i tidens løb.

Udtrykket ”ellevild” kommer fra ellekonen. Bliver man lokket til at danse af en ellekone, så ender man med at være fortumlet og ustyrlig (ellevild), og man kan risikere, at det holder resten af livet.

I en tid, hvor vi har stort fokus på at genbruge eksisterende byggematerialer, er historien om nedtagne mursten fra Ellekonebakken i Viborg, der genbruges på Digtergangen i Aarhus, en inspirerende fortælling. Den illustrerer ikke kun en smart brug af ressourcer, men også en betydelig miljøgevinst på 75 tons CO2.

I Viborg skal Projektchef Michael Strøm Madsen fra Kingo fjerne en boligblok på Ellekonebakken. Det er for boligforeningen Sct. Jørgen, og der er stort fokus på at tænke CO2-besparende og lidt mere bæredygtige løsninger ind i transformeringsprojektet. Boligforeningen Sct. Jørgen ønsker, at mursten fra blokken skal genbruges.

Samtidig med transformeringsprojektet i Viborg er boligforeningen AL2Bolig i Aarhus i gang med et renoveringsprojekt på Digtergangen, hvor der også tænkes i miljøorienterede løsninger, og AL2Bolig er på jagt efter genbrugsmursten til en facaderenovering.

Dette udvikler sig til en genbrugsindsats, initieret af boligforeningen Sct. Jørgen i Viborg, som sætter genbrugsmursten til salg, og boligforeningen AL2Bolig i Aarhus, der ser mulighederne i murstenene fra Viborg. Og da Jorton og Kingo begge er en del af de to opgaver, så er dialogen, der er medvirkende til at sikre projektet, på plads.

Simpel manøvre hæver klimabesparelsen fra 25 tons til 75 tons CO2e

Formand Jesper Jakobsen fra Kingo styrer og koordinerer Kingos del af projektet på Ellekonebakken. Til nedtagning vælger Jesper en løsning med manuel nedtagning af murstenene. En proces, der tager længere tid end en maskinel nedtagning, men det er en værdifuld beslutning, fortæller Anders Berg Johannessen, bygningskonstruktør hos Genbrugssten. Det er firmaet Genbrugssten i Brønderslev, der overtager stenene, når de er taget ned. Genbrugssten står for rensningen og pakningen af murstenene, en vigtig proces for at sikre, at de er klar til at blive genbrugt af Jorton i Aarhus.

”Vi får ca. 3 gange bedre udnyttelse af murstenene fra den manuelle nedtagning sammenlignet med maskinel nedtagning. Dette understreger, at selv i genbrugsprocessen er en omhyggelig tilgang afgørende for at maksimere ressourceeffektiviteten,” siger Anders Berg Johannessen, bygningskonstruktør hos Genbrugssten.

Slutresultatet er, at mursten svarende til hele 1.515 m2 er sikret til genbrug, og hver m2 genbrugte mursten giver en CO2e-besparelse på 49,3 kg ifølge VCØB. Så her spares atmosfæren for 75 tons CO2.

Hvad koster det at spare miljøet for et ton CO2?

At tænke CO2-besparelser og mere cirkulære løsninger ind i dit renoveringsprojekt behøver ikke at være dyrt.

Koster den mursten, du vil bruge på dit projekt, fx 15 kr. pr. stk. og en genbrugssten 16 kr., altså 1 kr. mere, så bliver din merudgift til mursten 1.333 kr. for hvert ton CO2, som du sparer miljøet for (beregning med udgangspunkt i VCØB's undersøgelse: "Hvor meget CO2 spares ved at bygge med cirkulære byggevarer?").

I nedenstående graf kan du få et hurtigt overblik over den samlede merpris eller besparelse på et ton CO2 ud fra prisforskellen på en ny mursten og en genbrugssten.

Graf til nyhed om Ellekonebakken

2 vigtige kortlægninger – miljø- og ressourcekortlægning

Det er værd at bemærke, at der fra AL2Boligs facaderenovering er en del mursten, der kan genbruges, men der er også en del, der ikke er egnede til genbrug, fordi de er forurenede med PCB, som er trukket ud i murstenene fra PCB-holdige fuger. Dette understreger det vigtige i at få udarbejdet både en miljø- og en ressourcekortlægning.

Du kan læse mere om miljøkortlægning her.

Vi er ellevilde med fokus på mere cirkulære løsninger

Ellekonebakken i Viborg og Digtergangen i Aarhus er forbundet - ikke kun af genbrugte mursten, men også af en fælles indsats med at tænke løsninger, der er lidt mere bæredygtige for fremtiden. Disse renoveringsprojekter tjener som inspirerende eksempler på, hvordan du i renoveringsprojekter kan tage ansvar og bidrage til at mindske din miljømæssige påvirkning ved at tænke genbrug af eksisterende byggematerialer ind i renoveringsprojektet.