Værd at vide

Mangler du information om nedbrydning, miljøfarlige stoffer og lovgivning?
-Her kan du finde, hvad der er værd at vide om nedbrydning

I Kingo går vi op i, at alt nedbrydnings- og miljøsaneringsarbejde foregår på lovlig og miljørigtig vis, således at hverken mennesker eller miljø tager skade af miljøfarlige stoffer.

Derfor har vi oprettet en værd-at-vide-portal, hvor du kan finde svar på alt inden for nedbrydning, miljøfarlige stoffer og relevant lovgivning.

 

Værd at vide er for alle - både private og offentlige - som søger svar på nedbrydningsrelaterede emner. Du kan også finde pjecer, vejledninger og projektstyringsdokumenter, som du frit kan downloade og benytte.

Værd at vide: Nedbrydningsordbog

I nedbrydningsordbogen kan du hurtigt finde forklaring på det ord, du ønsker information om. Derudover bliver du henvist til en side, som omhandler det specifikke emne.

Værd at vide om nedbrydningsprocessen

Er du bygherre (bygherre er i denne sammenhæng en betegnelse for en person, som ejer en bygning, der skal renoveres eller totalnedbrydes), kan du finde informationer om, hvordan en nedbrydningsproces foregår, og hvad du skal være opmærksom på før, under og efter en nedbrydning. Som bygherre er det ifølge loven dit ansvar, at nedbrydningsarbejdet bliver udført efter reglerne.

Værd at vide om kortlægning af miljøfarlige stoffer

Før en nedbrydning påbegyndes, skal de miljøfarlige stoffer i bygningen kortlægges.

I afsnittet kan du læse om, hvordan en kortlægning af miljøfarlige stoffer skal udføres, samt hvilke oplysninger en undersøgelsesrapport om miljøfarlige stoffer bør indeholde.

Værd at vide om bygherrens forpligtelser

Når man som bygherre skal renovere eller nedbryde en bygning, er der en række lovpligtige regler, som skal overholdes. Dette gælder uanset, om man er privat eller ikke-privat bygherre.

I afsnittet kan du finde svar på, hvilke regler, du skal overholde som privat eller ikke-privat bygherre.

Værd at vide om miljøfarlige stoffer

Alle bygninger indeholder miljøfarlige stoffer, som kan skade mennesker og miljø. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man håndterer de farlige stoffer, inden en nedbrydning eller renovering påbegyndes.

I afsnittet kan du læse om de forskellige miljøfarlige stoffers skadelige effekter, og hvordan de skal håndteres, så hverken mennesker eller miljø udsættes for risici.