BRUG FOR VEJLEDNING?

KINGO HAR SAMLET RELEVANTE VEJLEDNINGER OMKRING HÅNDTERING AF MILJØFARLIGE STOFFER, NEDRIVNING, BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD, KORTLÆGNING, UDBUD OG GENANVENDELSE

ASBESTVEJLEDNING

Beskrivelse for udførelse af asbestsanering samt håndtering af asbestholdigt affald.

STØVVEJLEDNING

Håndtering af historisk støv før miljøsanering og nedrivning. I vejledningen angives, hvordan saneringsarbejdet kan gennemføres, under hensyn til arbejdsmiljø, sundhed og miljø. 

CIRKULÆR NEDRIVNING

Vejledningen giver anvisninger til, hvordan nedrivningsprojekter kan planlægges og udføres, så genbrug og genanvendelse fremmes.

TJEKLISTE FOR MILJØFORURENING I BYGGEMATERIALER

Kingos Tjekliste anvendes til at lokalisere, hvilke byggematerialer der indeholder miljøfarlige stoffer.

PCBVEJLEDNING

Beskrivelse for udførelse af PCB-sanering, affaldshåndtering og rengøring.

MILJØKORTLÆGNING OG NEDRIVNING

Vejledningen beskæftiger sig med miljøkortlægning af bygninger.

BILAG TIL NEDRIVNINGSVEJLEDNINGER

Forslag til stipulerede ydelser.

BLYVEJLEDNING

Beskrivelse for udførelse af blysanering, affaldshåndtering og rengøring.

UDBUD AF NEDRIVNINGSOPGAVER

Vejledningen fokuserer på de afgørende overvejelser forud for gode udbud af rådgivnings- og entrepriseopgaver.

VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Formålet med denne vejledning er at give en samlet beskrivelse af alle reglerne.