INDVENDIG RYDNING / RENOVERING

Kingo udfører indvendig rydning / renovering med respekt for det, der skal stå tilbage

Kingos afdeling for indvendig rydning er specialister i at foretage indvendig rydning / renovering af bygninger, som skal bevares. Vi håndterer både mindre og større opgaver.

En mindre indvendig rydningsopgave kan fx bestå i, at enkelte gulve og lofter bliver fjernet, og der etableres nye åbninger.

En større indvendig rydning / renovering kan bestå i, at bygninger ryddes indvendigt, så kun enkelte dele eller bærende konstruktioner står tilbage.

 

Det rigtige udstyr til hvert job

Indvendig rydning arbejder med alle former for nedbrydningsopgaver fx i forbindelse med skæring, hugning og fjernelse af betonkonstruktioner - hertil også åbninger og gennembrydninger i disse.

Kingos afdeling for indvendig rydning råder over egne skærefolk og anvender det bedste nedbrydningsudstyr, så opgaverne løses så effektivt som overhovedet muligt.

Der er således ingen opgave, hvor blivende bygningsdele eller konstruktioner skal bevares, som indvendig rydning ikke kan løse.

 

Dokumentation for sikkerhed, miljø og genbrug

Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at du som kunde har tryghed for, at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset.

Når vi har gennemført en opgave, modtager du en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Du kan altså senere fremlægge en dokumentation, hvis det bliver aktuelt.

 

Certificeret styring og kontrolleret indvendig rydning

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) samt Arbejdsmiljøledelse (DS/ISO 45001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsaneringer udføres korrekt.

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz